Автомобільні дороги і дорожнє будівництво, 2010, Вип. 78

 

Славінська О. С., Бабич Ю. В. [Теоретичні засади розвитку деформацій на заплавних ділянках в зоні впливу мостових переходів] 3-8

Каськів С. В. [Аналіз методів розрахунку стійкості укосів] 9-17

Вітринська І. В. [Використання програмного комплексу "Allplan" у геодезії та проектуванні автомобільних доріг]18-22

Корольков Р. О. [Методика розрахунку армування укосів насипів автомобільних доріг з урахуванням зміни напруженого стану  при їх спорудженні] 23-29

Усиченко О. Ю., Барабанова Т.Г.  [Аналіз існуючих Методів розрахунків армування основ дорожніх конструкцій] 30-43

Скрипник Т. В., Малько М.М., Заволік М.В. [Шляхи використання геосіток при ремонті покриття дорожнього одягу] 44-49

Харченко А. М.  [Сучасна практика та тенденції планування річної програми дорожньо-ремонтних робіт] 50-55

Лисенко А. М.  [Будівництво автомобільних доріг на глинистих перезволожених грунтах. Способи вирішення проблеми] 56-60

Кононюк Ю. В.  [Концептуальна модель  забезпечення якості даних в системі управління станом покриття] 61-66

Соколова Н. М. [Економічні ризики експлуатації автомобільних доріг в умовах державно-приватного партнерства] 67-72

Редченко В. П. [Проблеми застосування спектрального аналізу при дослідженні динамічних реакцій будівельних конструкцій] 73-79

Янчук Л. Л.  [Детерміністична модель прогнозу життєвого  циклу залізобетонних елементів мостового переходу] 79-91

Петрович В. В., Артеменко В.А. [Дослідження особливостей часового ряду кліматичних даних методом рекурентних графіків] 92-107

Чечуга О. С., Каськів В.І., Грабчук С.П. [Дослідження умов роботи водопропускної труби в залежності від умов її обпирання] 108-113

Кірічек Ю. О., Балашова Ю.Б., Легка Н.В. [Застосування армування при проектуванні автомобільних доріг на органогенних глинистих ґрунтах] 114-120

Кузьмінець М. П.  [Тривимірне моделювання робочих процесів та конструкцій землерийно-транспортних машин] 121-128

Резник В. М., Дудник Н.М., Титенко О.Г.  Проект змін до правил дорожнього руху] 129-132

Дехтярук М. Т. Імітаційне моделювання роботи автозаправної станції] 133-142

Писанко А. О., Макарчев О.О., Стьожка В.В.,  Пропозиції щодо організації проведення контролю якості горизонтальної дорожньої розмітки] 143-149

Процик  О. П.  Вплив геометричних параметрів території обслуговування на середню відстань перевезень] 150-153