Антоненко Н.В. Організація внутрішньокорпоративного обліку компанії-автодилера …...

5

Волинець Л.М., Хоменко І.О. Інтегральні системні характеристики фрактальних структур при дослідженні активізації процесу розвитку кластерних формувань на автотранспорті…………………………………………………………………………………….

11

Гайдай Г.Г. Особливості застосування статистичного імітаційного моделювання при оцінці ефективності інвестиційних проектів автотранспортних підприємств ….….….….…

18

Грисюк Ю.С., Пустовойтенко С.В., Лабута А.В. Основні напрямки енергозбереження в проектах розвитку транспортної інфраструктури міст…………………

28

Железняк К. Л. Експертні оцінки факторів при визначенні маркетингових стратегій для різних горизонтів планування …………………………………………………………………..

38

Іванчук С.І. Наукові аспекти формування туристського попиту.……………………………

46

Карпенко О.А., Бубела А.В., Ковальчук С.О. Прийняття проектних рішень з врахуванням циклічності …………………………………………………...............................…

53

Козак Л.С., Гречан А.П., Федорук О.В. Роль національної бюджетної та боргової безпеки у розвитку системи міжнародних економічних відносин ……………………….......

62

Козак Л.С., Левіщенко О.С., Сутність і методи логістичного консалтингу …….…..

78

Литвишко Л.О. Аналіз розвитку конкурентної політики в Україні.………………………...

85

Романюк Б. В. Посилення впливу на організовану злочинність через удосконалення законодавства…………………………………………………………………………………….

94

Рябікова Г.В., Кузьмич О.І. Стратегічне прогнозування фінансової політики у автотранспортній галузі з використанням математичної моделі другого порядку………….

103

Цегольник П.А. Образование и наука как факторы макроэкономического роста: аспекты системного анализа.........................................................................................................................

114

Червякова Т.І., Червякова В.В. Особливості використання методів експертних оцінок при розробці аналітичного інструментарію контролінгу на підприємствах автосервісу .…..

123