Управління проектами, системний аналіз і логістика, Науковий журнал,

Випуск 18, 2016, Частина 2: Серія «Економічні науки»

 

Волинець Л.М. Впровадження Хартії якості, як інструмента підвищення ефективності логістичних послуг на ринку міжнародних перевезень

5

Воркут Т.А., Третиниченко Ю.О., Халацька І.І. Системні аспекти портфельного управління проектами в організаціях

12

Грисюк Ю.С., Лабута А.В. Розроблення стратегій формування партнерств підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів

21

Гурнак В.М., Ананченко О.В., Лабута А.В. Питання взаємопов’язаності кадрової політики і економічної діяльності в транспортно-дорожньому комплексі держави

31

Козак Л.С., Федорук О.В. Регулювальна роль Світової організації торгівлі у забезпеченні стабільного функціонування системи міжнародних торговельних зв’язків

41

Петунін А.В. Управління логістичним обслуговуванням в ланцюгах постачань

55

Сопоцько О.Ю. Важливість використання моделі очікуванні споживачів при формуванні ланцюга постачання швидкопсувних харчових продуктів (вантажів)

64

Урба С.І. Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні

72

Третиниченко Ю.О. Портфельне управління логістичними організаційними структурами

83

Хаврук В. О. Показники ефективності логістичної системи

91