Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки».
Науково-технічний збірник. Випуск 2 (38), 2017

ЗМІСТ

Карлова І.О., Хоменко В.С. Виникнення, формування та подальший розвиток стратегічного управлінського обліку як науки 3

Козак Л.С., Федорук О.В.  Перспективи розвитку національного ринку транспортних послуг у контексті інтеграції до європейського економічного простору 12

Компанець К.А. Cутність глобалізаційних процесів та вплив їх на функціонування підприємств 26

Компанець К.А., Іванчук С.І. Парадигм сучасного розвитку управлінської діяльності підприємств туристичної галузі 33

Левіщенко О.С. Логістичний консалтинг та його роль у сучасному бізнесі 41

Литвишко Л.О., Сукманюк В.М. Реструктуризація, як інструмент реформування підприємств автотранспорту України  47

Марунич В.С., Кабанов В.Г., Цеков К.В. Довгострокове фінансування компаній в сучасних умовах розвитку світової економіки 54

Соколова Н.М. Підхід до управління системою економічної оцінки екологічного ризику 66

Софійчук К.К. Сучасний стан рівня страхового захисту вітчизняних туристів в Україні  та за її межами  73

Хаврук В.О. Статистичне імітаційне модулювання в управлінні запасами 80

Харченко А.М. Проблеми майнових прав при реалізації типових форм контрактів FIDIC в дорожньому господарстві України 92