Науково-технічний збірник ВІСНИК Національного транспортного університету.

Серія «Економічні науки». Випуск 2 (44), 2019

 

Антоненко Н.В., Вербицька А.І.  Сучасний стан і перспективи застосування інтегрованої звітності в Україні  3

Безуглий А.О., Концева В.В., Стасюк Б.О. Теоретичні аспекти визначення показника
соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод
..................................................... 11

Бойко В.В.,  Куімова А.С. Теоретичні основи забезпечення стійкості автотранспортного підприємства              19

Бондаренко Є.В., Заплітна Т.В., Зюзіна В.П., Філоненко І.А. Оцінка інвестиційної
привабливості в умовах визначення транснаціоналізації капіталу...................................................... 29

Воркут Т.А., Сопоцько О.Ю. Підвищення ефективності  управління постачаннями швидкопсувних продуктів харчування  в системах ланцюгів постачань...................................................................... 39

Гайдай Г.Г. Інвестиційний портфель як важлива складова інвестиційної стратегії......... 48

Гурнак В.М., Волинець Л.М., Ананченко О.В. Проблеми взаємодії та конкуренції
різних видів транспорту держави в сучасних умовах......................................................................... 56

Дзюба О.М., Гуцалюк О.І. Податок на виведення капіталу замість податку на прибуток:
чого чекати......................................................................................................................................... 65

Дудка Т. В., Рябоштан Л.Г., Мельник О.Ю., Корзун Н.О. Аналіз міжнародних тенденцій, особливостей і закономірностей злиттів та поглинань................................................................................................ 73

Зюзюн В.І., Неведров Д.С. До розробки  моделей  управління  регіональними  програмами  безпеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту.................................................................................. 81

Козак Л.С., Федорук О.В.  Стратегічна фінансова підтримка ЄС програм
соціально-економічного розвитку в Україні........................................................................................ 90

Концева В.В., Лук`яненко К.О. Теоретичні аспекти поняття управління витратами
виробництва...................................................................................................................................... 103

Назаренко Я.Я., Яворенко М.А. Блокчейн-технологія: переваги та перспективи
використання у транспортній галузі.................................................................................................. 109

Осипов В.О. Питання зниження швидкості: теоретичні основи та інженерні рішення............. 117

Павлюк В.І., Муленко В.М. Динаміка та перспективи розвитку сфери
міжнародної торгівлі транспортними послугами України................................................................. 127

Полонський В.Г., Тарануха О.М. Інноваційні підходи до управління якістю у сфері транспортних послуг               136

Турпак Т.Г., Гошовська В.В., Корольова О.І. Державне регулювання інвестиційної привабливості України              142

Хоменко І.О., Горобінська І.В., Вовк Є.А. Причини виникнення та напрямки подолання
тіньової економіки в Україні.............................................................................................................
151

Хоменко І.О., Горобінська І.В., Матяш Л.М. Ухилення від податкового оподаткування
як наслідок фіскальної спрямованості в податкової системи в Україні............................................
161

Червякова В.В. Особливості тіньової економіки в Україні та шляхи її мінімізації .................. 171