Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки».

Науково-технічний збірник. Випуск 2 (49), 2021

 

1.      Бакалінський О.В. Управління траєкторією створення споживчої цінності в сервісному процесі

3

2.      Бондар Н.М., Гречан А.П., Шатіло О.В. Впровадження стратегічного управління на підприємстві: вибір стратегії та шляхи її реалізації

15

3.      Волинець Л.М., Хоменко І.О., Халацька І.І., Божок Ю.О., Пеньківська К.С. Формування системи управління ризиками в логістичній діяльності підприємств

22

4.      Горобінська І.В., Уляницька В.О. Особливості реалізації грошово-кредитної політики в сучасних умовах

32

5.      Горячко К.К. Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю підприємства

41

6.      Гребельник М.М., Порфіренко В.І., Кравченко Т.Г. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства на принципах форсингу

49

7.      Дмитриченко-Кулеба Г.М. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у сфері публічного управління

57

8.      Дмитриченко М.Ф., Токін О.П., Харченко А.М. Перспективи розвитку системи професійних кваліфікацій у вищій освіті

63

9.      Жулин О.В. Теорія спіральної динаміки як інструмент інклюзивного розвитку  України

72

10.   Коворотний В.М., Левченко О.О. Проблеми кадрового забезпечення підприємств транспортного комплексу України

84

11.   Козак Л.С., Федорук О.В.  Тенденції розвитку торговельно-економічних зв’язків України з країнами світу

95

12.   Ложачевська О.М., Гречан П.Ю. Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств

105

13.   Малахова Ю.А., Повшедний І.В. Статус авторизованого економічного оператора як фактор міжнародної конкурентоспроможності підприємства

113

14.   Назаренко Я.Я. Дослідження питань формування якості транспортних послуг підприємствами пасажирського транспорту країн ЄС

122

15.   Порфіренко В.І., Полосухін Д.Г. Економічне обґрунтування застосування модульного принципу використання електробусів у пасажирському сполученні мегаполісів

131

16.   Севост’янова А.В., Новікова А.С. Виявлення сучасних проблем логістичного обслуговування в Україні

142

17.   Смагін В.Л., Ільченко В.Ю., Дяченко Т.О. Аутсорсинг як сучасний інструментарій ефективного розвитку економічних систем в умовах глобалізації

150

18.   Сніжко Л.Л., Бузун Т.М., Разводовська В.О. Моделювання як науковий інструмент обґрунтування  управлінських рішень в операційній діяльності підприємств транспорту

162

19.   Теслюк Н.П., Гуцалюк О.І. Особливості роботи електронного кабінету платників податків

173

20.   Хобта М.О., Порфіренко В.І., Сукманюк В.М. Статистичне забезпечення маркетингових досліджень ринку автосервісних послуг

179

21.   Червеньова Л. Спалах коронавірусної кризи та економічні перспективи

188

22.   Червякова В.В. Цифрова трансформація автодилерського бізнесу в умовах кризи, зумовленої COVID-19

198

23.   Шевченко О.Є. Аналіз показників інноваційної діяльності України за міжнародними рейтингами

215

24.   Юрченко А.С. Проєкти державно-приватного партнерства у розвитку транспортної інфраструктури країн ЄС

222

25.   Ярова Р.В. Практичні аспекти застосування антикорупційного законодавства

231