Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Науково-технічний збірник. Вип. 104. 2018

Automobile roads and road construction. Scientific and Technical Journal. Iss. 104. 2018

 

Канін О.П., Харченко А.М., Цинка А.О. Проблеми та перспективи впровадження контрактів Fidic в дорожнє господарство України

6

Мінаков О.С., Ілляш С.І. Дослідження якості влаштування асфальтобетонних шарів в залежності від впливу остигання суміші на етапі її транспортування

16

Бець С.О. Розробка методів визначення параметрів  кривих змінного радіуса при
паспортизації автомобільних доріг

24

Артеменко В.А., Петрович В.В. Особливості сезонної динаміки біогенніх речовини

31

Бубела А.В. Багаторівнева модель технічного стану об'єктів транспортного будівництва

44

Гамеляк І.П., Коваль Т.І.  Технологічна надійність асфальтобетонних шарів дорожнього одягу

49

Петрашевський О.Л., Попелиш І.І. Коротчук С.А.,  Алексєєнко А.В. Предложения по совершенствованию транспортной системологии (часть 3)

57

Онищенко А.М. Експериментальний метод визначення стійкості до руйнування
асфальтобетонних покриттів на мостах

64

Хрутьба В. О., Артеменко В. А., Петрович В. В., Лукьянова В. В. Комп’ютерне моделювання процесу розбавлення стічних вод у річках

72

Канін О.П., Гриневицький Б.В., Цибульський В.М. Побудова некласичної розрахункової моделі міцності композитної  балочно-плитної конструкції автодорожніх мостів

82

Петрашевський О.Л., Попелиш І.І., Алексєєнко А.В. Семенченко О.В., Коротчук С.О. Контрольно-временные точки на оси сценариев доставки грузов автомобильным транспортом (1-я часть)

86

Каськів В.I., Гаврищук В.В. Аналіз методів водовідведення з автомобільних доріг

94