ЗМІСТ

Бідняк М.Н.  Методологічні системи управління в соціально-економічних системах……...

5

Бойко Г. Ф.,  Дулеба Н. В.  Формування інвестиційної привабливості підприємства............

12

Бондар Н.М. Про критерії ефективності механізму державно-приватного партнерства…...

22

Гайдай Г.Г. Механізм формування інвестиційної стратегії АТП в умовах ринкової економіки………………………………………………………………………………………….

39

Грисюк Ю.С., Дмитриченко А.М., Цимбал Н.М., Лабута А.В. Напрямки інтеграції в логістичних стратегіях розвитку підприємств………………………………………………….

50

Дорошкевич Д.В., Мокін Є.М.  Застосування соціальних мереж у якості інструменту маркетингового розвитку транспортно-експедиційних компаній…………………………….

58

Іванчук С.І.  Управління маркетинговими можливостями автотранспортного підприємства……………………………………………………………………………...............

65

Карпенко О.А., Бубела А.В., Ковальчук С.О.  Ризики в логістичному сервісі……................

71

Козак Л.С., Федорук О.В.  Міжнародна координація економічної політики в системі формування міжнародних стратегій економічного розвитку…………………………………

79

Концева В.В.,  Хоменко І.О.  Стратегічні орієнтири розвитку транспортної мережі міста з урахуванням процесів кластеризації………………………………………….............................

93

Мельниченко О.І., Кабанов В.Г.,Овчіннікова Ю.І.  Інструменти інвестиційної політики в забезпеченнi економічної модернізації України……………………………………………….

110

Рудковський О.В. Економічна безпека корпоративного підприємства як об’єкт управління

119

Сокульський О.Є., Гайдай Г.Г.,Васільцова Н.М.  Економіко-математичне моделювання при визначенні тарифу пасажирських перевезень на маршрутах МПТС із урахуванням якості обслуговування пасажирів……………………………………………………………….

125

Чупайленко О.А.  Розвиток  використання  біопалива для автотранспорту в Україні……………………………………………………………………………………………..

133

Щербакова Н.О.  Шляхи стимулювання туристичної  привабливості України……………..

144