Управління проектами, системний аналіз і логістика, Науковий журнал,

Випуск 18, 2016, Частина 1: Серія «Технічні науки»

 

Бочковський В.Ю. Моделювання гібридного автомобіля категорії N3

5

Волков В.П., Грицук І.В., Павленко В.М., Волкова Т.А., Володарець М.В., Волков Ю.В., Краснокутська З.І. Особливості отримання інформації про параметри технічного стану двигуна і транспортного засобу в процесі формування інтелектуальної системи моніторингу в умовах ITS

11

Гладковская В.В. Проектирование конфигурации складской сети транспортно-экспедиторской компании в процессе ее трансформации в логистического оператора

24

Гужевська Л.А., Денис О.В., Гончаренко В.О. Визначення оптимальної схеми перевезення гірських самоскидів у міжнародному сполученні

35

Єгорченкова Н.Ю. Управління проектами створення та надання інформаційних ресурсів на основі дводольних графів

43

Заворотний С.М., Харченко А.М. Оптимізація відношення «час – вартість» для реалізації довгострокових контрактів заснованих на кінцевих показниках.....................................…......................54

54

Кошарний М.М., Годованюк П.Д., Клименко Ю.М., Оцінка техніко-економічних характеристик процесу діагностування автомобіля з метою його оптимізації

62

Кунда Н.Т., Науменко В.В. Оцінка чинників конкурентоспроможності підприємств у галузі міжнародних перевезень вантажів

69

Марков О.Д., Березняцкий В.В. Забезпечення контролю за технічним станом автомобілів: регламенти виробника, попит споживачів, пропозиція автосервісу

78

Медведєв Є.П. Факторний аналіз організації транспортного забезпечення при збиранні врожаю зернових культур в Україні

86

Посвятенко Е.К., Аксьом П.А. Розробка наукових основ поліпшення оброблюваності деталей транспортних засобів із аустенітних сталей

94

Прокудін Г.С., Чупайленко О.А., Дудник О.С., Майданик К.О., Пилипенко Ю.В., Ремех І.О. Особливості моделювання вантажних перевезень на транспортній мережі

101

Тесля Ю.М., Хлевна Ю.Л., Оберемок Н.В. Управління створенням конкретизованої методології управління проектами

115

Хабутдінов Р.А., Костюк Т.О. Підвищення енергетичної ефективності вантажних міжнародних автопоїздів в аспекті управління інноваційно-технологічним розвитком автотранспорту

126

Ширяєва С.В., Свірін Д.О. Дослідження якості міжнародних автомобільних перевезень вантажів

133