Науково-технічний збірник ВІСНИК Національного транспортного університету.

Серія «Технічні науки» Випуск 3 (43), 2019

 

Баранов Г.Л., Комісаренко О.С., Прохоренко О.М. Процесні інфологічні
моделі в задачах гетерогенної взаємодії складних динамічних систем та нестаціонарного
середовища...........................................................................................................................................
3

Гамеляк І.П., Дмитрієв М.М., Дмитриченко А.М. Забезпечення надійності жорсткого дорожнього одягу з використанням високоміцного бетону................................................................................................ 13

Гуляєв В.І., Мозговий В.В., Густєлєв О.О., Шлюнь Н.В., Куцман О.М., Баран С.А.
Дослідження напружено-деформованого стану дорожнього одягу з укріпленою основою
під поперечними тріщинами і швами..................................................................................................
26

Гутаревич Ю.Ф., Шуба Є.В., Сирота О.В., Тріфонов Д.М. Вплив добавки водневмісного газу на екологічні показники двигунів з іскровим запалюванням в режимах холостого ходу........................ 38

Данчук В.Д., Садовенко В.С. Наукові та методологічні  принципи застосування системного підходу в дослідженні  інформаційних  процесів  в документознавстві.............................................................. 49

Дмитриченко М.Ф., Міланенко О.А., Білякович О.М., Туриця Ю.О., Cавчук А.М. 
Реологічні особливості моторних олив в період прогрівання двигуна................................................ 55

Клименко О.А., Ніколас Хілл, Елізабет Віндіш. Підходи до регулювання показників
викидів
CO2 та енергоспоживання нових легкових автомобілів в Україні.......................................... 66

Корпач А.О. Корпач О.А. Всесвітня узгоджена процедура випробувань
транспортних засобів малої вантажопідйомності (WLTP).................................................................. 76

Лановий О.Т., Виговська І.А. Удосконалення функціонування мережі автомобільних доріг загального користування України......................................................................................................................... 84

Матейчик В.П., Лавров О.А., Нагайчук В.М., Комар К.В. Особливості моделювання
шумового забруднення придорожнього середовища транспортними потоками з використанням
Plant Simulation................................................................................................................................... 91

Мельниченко О.І., Сепеда Гуаман Д.Ф., Бєлова О.І. Ідентифікація стейкхолдерів
організаційних проектів у сфері обслуговування літаків..................................................................
100

Морозова Т.В., Хрутьба В.О., Кобзиста О.П. Скринінг паліноморфологічного та палінотоксичного ефекту автотранспортних емісій....................................................................................................... 116

Мусійко В.Д., Коваль А.Б. Методика визначення масштабних коефіцієнтів
моделювання сил різання ґрунтів одиночними різцями робочих органів землерийних
машин безперервної дії.....................................................................................................................
127

Поліщук В.П., Нагребельна Л.П. Проблеми сучасного міста................................................... 136

Прокудін  Г.С., Оліскевич М.С. Вплив структури транспортної системи
на показники якості доставки вантажів у міжміському сполученні.................................................. 143

Савін Ю.Х., Митко М.В. Методичні основи удосконалення структури виробничих
підрозділів автотранспортних підприємств....................................................................................... 159

Сахно В.П., Іванушко О.М. Коректування періодичності технічного обслуговування автотранспортних засобів з метою попередження більшості відмов.............................................................................. 167

Сахно В.П., Савостін-Косяк Д.О., Кудашева В.О. До обґрунтування взаємозв’язку
витрати палива та періоду експлуатації міських автобусів з дизелем............................................... 178

Хабутдінов Р.А., Ширяєва С.В., Свір Д.О. Моделювання часу доставки вантажів у міжнародному автомобільному сполученні.............................................................................................................. 187