Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Науково-технічний збірник. Вип. 106. 2019

 

Бубела А.В. Дослідження зміни транспортно-експлуатаційного стану покриттів в умовах перезволоження

6

Гамеляк І.П., Шургая А.Г., Дмитриченко А.М. Дорожній цементобетон для будівництва місцевих доріг

12

Дахуа Ламрі. Проектування укосів насипів автомобільних доріг армованих геосинтетичними матеріалами з використанням удосконаленого методу Бішопа

24

Каськів В.І., Шапенко Є.М., Гуков М.І., Вознюк А.Б. Практичне застосування показника невідповідності для оцінювання безпеки руху

31

Ковбасенко С.В., Сімоненко В.В., Бугрик О.В. Поліпшення показників транспортних засобів використанням дизельних біопалив з рослинної та утилізованої тваринної сировини

40

Солодкий С.Й., Каськів В.І., Гаврищук В.В. Поверхнева концентрація стоку та розрахунковий похил автомобільних доріг

46

Тимощук О.Ю. Використання підходів кваліметрії для оцінки якості даних паспортизації автомобільних доріг

54

Гамеляк І.П., Островерхий О.Г.,  Мороз В.С. Історія та перспективи будівництва цементобетонних покриттів автомобільних доріг та аеродромів в Україні

60

Мельниченко О.І., Долгов М.А. Оцінка похибки вимірювання модуля пружності покриттів

77

Павленко Н.В., Шуляк І.С. Вплив механізму контактної взаємодії елементів на напружено-деформований стан дорожніх одягів різного типу

82

Заворотний С.М. Алгоритм обгрунтування залежності «час-вартість-якість» у довгострокових контрактах з утримання автомобільних доріг

87

Кушнір О.В. Аналіз існуючих підходів проектування зон сполучення мостів з насипами

97

Канін О.П., Гриневицький Б.В., Цибульський В.М. Порівняльний аналіз вигину балочно-плитних систем мостів під дією синусоїдального навантаження

105

Смірнова Н.В., Петрович В.В., Семененко В.С. Застосування технології укочуваного наджорсткого цементобетону для будівництва автомобільних доріг

110