Автомобільні дороги і дорожнє будівництво, 2010, Вип. 79

 

1.       Славінська О. С. [Дослідження гідродинамічних процесів у придонної області руслових та заплавних потоків у зоні впливу мостових переходів] 3-26

2.       Скрипник Т. В., Малько М. М., Скрипник В. Ю. [Доцільність армування земляного полотна геосинтетичними матеріалами] 27-32

3.       Осяєв Ю. М., Малько М. М., Яремов А. П. [Умови забезпечення стійкості армованих укосів насипів автомобільних доріг] 33-36

4.       Петрович В. В., Артеменко В. А. [Прогнозування погодно кліматичних умов методом спектрального аналізу] 37-49

5.       Мозговий В. В., Бесараб О. М., Каськів В. І., Мозговий О. В. [Проектування капітального ремонту дорожніх одягів] 50-63

6.       Кулак Є. М. [Обстеження стану та визначення транспортно-експлуатаційних показників покриттів із ЩМА] 64-69

7.       Процик О. П. [Вибір спеціалізованого рухомого складу при заданих умовах експлуатації] 70-73

8.       Соколова Н. М. [Імітаційна модель виконання контракту з утримання автомобільних доріг] 74-79

9.       Харченко А. М. [Шляхи удосконалення річної програми дорожньо-ремонтних робіт] 80-86

10.  Василишена Л. О. [Доцільність будівництва перехідно-швидкісних смуг (ПШС) на дорожніх розв’язках в різних рівнях] 87-91

11.  Медведєва Т. В., Скрипник Т. В.  [Розробка програми удосконалення капітального ремонту та експлуатації зливової каналізації м. Горлівка] 92-100

12.  Бородай Д. І. [До оцінки ресурсу залізобетонних елементів мостів на стадії проектування] 101-112

13.  Корецький А. С., Руденок Л. О. [Використання генетичного алгоритму при проектуванні елементів транспортних споруд] 113-117

14.  Угненко Є. Б., Тимченко О. М. [Методи визначення положень ґрунтових вод при підтопленні зсувонебезпечних територій] 118-122

15.  Резник В. М., Дудник Н. М., Титенко О. Г.  [Дійова програма покращення безпеки дорожнього руху на дорогах, вулицях та залізничних переїздах України у 2008 – 2012 роках] 123-126

16.  Дідківська Л. С. [Експериментальна оцінка критеріїв стаціонарності транспортних потоків] 127-132