Автомобільні дороги і дорожнє будівництво, 2011, Вип. 82

 

1.     Ковальова О. В., Олійник Р. В. [Аналіз регіональної дорожньо-транспортної мережі методом ієрархічної кластеризації] 3-10

2.     Олійник М. О. [Дослідження зміни радіуса угнутих вертикальних кривих в залежності від дії відцентрового прискорення] 11-21

3.     Волощук Д. В. [Досвід застосування сучасних приладів при контролі якості ущільнення ґрунтів] 22-26

4.     Кононюк Ю. В. [Інформаційна технологія  контролю та зебезпечення якості] 27-33

5.     Савенко В. Я., Кияшко Д. И.,Смолянюк Р. В. [Международный опыт оценки ровности поверхности дорожных покритий] 34-42

6.     Заіченко В. В. [Дослідження  впливу неорганічних вяжучих на фізико-механічні властивості укріплених грунтів] 43-51

7.     Мустяца О. Н. [Промислові випробовування відновлювальних плавок оксидної вторсировини сурмяного виробництва в умовновідвальних штейнових розплавах] 52-58

8.     Чистяков В. В., Шургая А. Г., Дорошенко Ю. М., Чиженко Н. П., Сербін В. П.,  Дорошенко О. Ю. [Вплив комплексної добавки на структуроутворення і властивості цементобетонну для покриття доріг] 59-64

9.     Діденко В. В. [Модель оптимізації життєвого циклу проектів автомобільних] 65-70

10.           Канін О. П., Шпиг А. Ю. [Модель обґрунтування рівня втручання для відновлення стану елементів доріг] 71-75

11.           Кунда Н. Т., Лебідь В. В. [Застосування функції харінгтона при обгрунтуванні оцінки якості транспортних послуг] 76-81

12.           Куницька О. М.,  Гужевська Л. А. [Теоретичні основи кросс-докінгу як технології роботи складу] 82-87

13.           Осяєв Ю. М., канд.тех.наук, Сліпець О. В. [Моделі оцінки менеджменту у сфері надання транспортних послуг] 88-93

14.           Соколова Н. М. [Державно-приватне партнерство в дорожній галузі: європейський досвід та перспективи розвитку в Україні] 94-104

15.           Соколова Н. М., Шкарівська Н. [Аналіз досвіду державно-приватного партнерства в експлуатації автомобільних доріг] 105-113

16.           Татусь В. В. [Концептуальна схема імітаційної моделі мінімізації ризиків в управлінні проектами автомобільних доріг] 114-120

17.           Корольков Р. О., Петрович В. В., Каськів С. В. [Обгрунтування поверхні ковзання для розрахунку стійкості армованих геосинтетичними матеріалами укосів насипів автомобільних доріг] 121-127

18.           Кузло М. Т. [Оцінка напружено-деформованого стану грунтових масивів при змінних фільтраційних і деформаційних характеристиках грунту] 128-138

19.           Кузьмінець М. П. [Взаємодія обладнання для ущільнення грунту під магістральними трубопроводами з середовищем та визначення напруженого стану елементів металоконструкції] 139-145

20.           Мальгин М. Г. [Исследование эффективной конечно-элементной модели балочных пролетных строений мостов] 146-157

21.           Петрович В. В., Артеменко В. А. [Простий метод візуалізації чотиривимірових даних та залежностей] 158-163

22.           Славінська О. С., Козарчук  І. А. [Дослідження процесу загального розмиву в зонах впливу мостових переходів з груповими отворами] 164-172

23.           Чечуга О. С., Каськів В. І., Лисенко О. П., Лисенко А. М. [Деформації, які визначаються умовами статичної роботи труби в конструкції ―насип – труба – основа] 173-180