ЗМІСТ

 

Воркут  Т.А., Цимбал  Н.М., Чечет  А.М.  Концепція портфельного управління використанням внутрішньоорганізаційних ресурсів проектно-орієнтованих організацій в умовах ризику та невизначеності.............................................................................................

7

Воркут  Т.А., Білоног  О.Є., Дмитриченко  А.М., Лущай  Ю.В.  Управління зацікавленими сторонами в проектах стратегічного партнерства  підприємств  автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та поточного ремонту парків транспортних засобів  ...............................................................................

15

Гавриленко О.В. Комп’ютерне моделювання процесу переміщення сферичного тіла в рідині під дією нестаціонарних акустичних хвиль…………………………………………

22

Говорун А.Г.,  Павловский М.В.,  Куцый П.В. Розрахункові дослідження на математичних моделях витрати палива та викидів шкідливих речовин в режимах 8-ми ступеневого циклу за усталених і при імітації неусталених режимів роботи дизеля ……….

32

Гужевська Л.А., Назарук О. С. Оцінка потенціалу телематичних систем для вирішення проблем управління на транспорті ……………………………………………………………..

42

Гурнак В.М., Гурнак  М.В., Ананченко О.Є  Проблеми взаємодії транспортного комплексу україни з анексованим Кримом на сучасному етапі ................................................

51

Данчук В.Д.,  Лемешко Ю.С. Реалізація концепції трикутника знань в інтелектуальних інформаційних системах навчання …………………………………………………………

63

Дмитриченко М.Ф.,  Білякович О.М.,  Савчук А.М.,  Туриця Ю.О.,  Кущ О.І,     Педан О. Л.  Вплив граничних адсорбційних шарів на динаміку зношування сталі ............

71

Кравчук Н.М.  Вибір оптимальної форми для крос-доку.........................................................

79

Кульбовський І.І.,  Агарков О.В.  Порівняльні показники віброгасіння сучасними конструкціями колії в проектах підтримки інженерних споруд метрополітену......................

87

Куницька О.М.   Особливості впровадження адресної системи зберігання на складах підприємств  ………………………………………………………………...................................

92

Лановий О.Т.  Аналіз впливу функціонування мережі автомобільних доріг на економічну систему України та її суспільство.................................................................................................

98

Лісовал А.А. Математичне моделювання  автоматичної системи управління автотракторним дизелем  ……………………………………………………..............................

109

Медведєв Є.П. Використання методів та моделей математичної статистики при дослідженні функціонування регіональних транспортно-логістичних систем ……………..

115

Мельниченко  О.І., Кабанов  В.Г., Цеков  К.В.  Вплив інформаційних технологій на освітню галузь.................................................................................................................................

120

 

Мусійко  В.Д., Коваль  А.Б., Салюк  В.Л.,  Оцінка ефективності технічних рішень гідроприводів спеціальних землерийних машин.........................................................................

127

Осадчук І.Б. Фактори впливу на формування критерію рівня ризику у галузі залізничного транспорту...........................................................................................................................

138

Пасічник  А.М., Лебідь  І.Г., Кутирєв  В.В., Бугерко  К.М.  Проблеми та перспективи розвитку логістичного аутсорсингу в транспортній системі України...

146

Петрик А.В. Обґрунтування технологічних параметрів інфраструктури транспортних вузлів в системі експортних перевезень зернових вантажів.............................................

160

Петунін А.В.  Дослідження підходів до встановлення оптимального рівня логістичного обслуговування споживачів..........................................................................................................

168

Поліщук В.П., Лановий О.Т., Кутузов А.Є.  Методика управління безпекою руху на автомобільних дорогах загального користування регіону України………………………

176

Prokudin G.S., Lebed I.G, Grysiuk Y.S., Gusev A.V., Khmelyov I.V. Transportation safety: comparative analysis of modern approaches to the definition of information volume of the road traffic environment............................................................................................................................

188

Рябокінь Ю.М.  Програмні засоби для управління вимогами..................................................

199

Семенченко О.В. Урахування рівня автомобілізації та чисельності населення при аналізі аварійності на автомобільних дорогах і вулично-дорожніх мережах......................................

206

Сидорчук О. В. , Ратушний Р. Т., Сіваковська  О. М.  Ідентифікація та особливості управління гібридними проектами……………………………………………………...

219

Сокульський  О.Е.,  Гілевська  К.Ю., Панченко Д.Л.   Методика визначення інтервалу руху пасажирського транспортного засобу на маршруті МПТС, з урахуванням пасажиропотоків, коефіцієнту заповнення салону та часу чекання пасажиром на зупинці...

223

Тімков  О.М., Тарануха  В.І.   Огляд  існуючих методів забезпечення оптимального температурного режиму двигуна внутрішнього згорання ........................................................

233

Хаврук В. О. Оптимізація втрат одержувача на основі моделі постачання вантажу «точно в строк».....................................................................................................................................................

244

Харута В.С. Адаптація прецедентного методу для формування команди проектів міських пасажирських перевезень  ..................................................................................

256

Чупайленко О.А. Транскордонні транспортно – логістичні кластери та транскордонні об’єднання в Україні ......................................................................................................................  

266