Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки».

Науково-технічний збірник. Випуск 2 (47), 2020

 

Андрусенко О.М. Оптимізація траєкторій криволінійних свердловин методами лінійного та нелінійного програмування

3

Базилюк А.В. Розвиток цифрових платформ та пріоритети національної економічної політики

10

Білоног О.Є., Третиниченко Ю.О., Срібна Н.В., Параніч  П.Г. Механізм реалізації портфельно-орієнтованого управління збалансованим розвитком організацій перевізників автомобільного транспорту

16

Бойко В.В., Куімова А.С. Методи та підходи оцінки стійкості автотранспортних підприємств

27

Бондар Н.М., Сукманюк В.М., Юрченко А.С. Теоретичні передумови обґрунтування державно-приватного партнерства як інструменту реалізації державної політики розвитку транспортної інфраструктури

36

Воркут Т.А., Грищук А.О., Сопоцько О.Ю., Халацька І.І. Управління ефективністю систем ланцюгів постачань швидкопсувних продуктів харчування із урахуванням мінливості логістичного циклу

47

Галак І.І.,  Бабина Д.А. Перспективи використання реверсивної логістики в агропромисловому комплексі: екологічний аспект

59

Горячко К.К. Моделі управління екологічним туризмом в Україні

70

Гречан А.П., Бабич Л.М., Парфентьева Е.Г., Наконечна С.А. Особливості оцінки конкурентоспроможності національної економіки

79

Гурнак В.М., Волинець Л.М., Лісняк О.Л. Актуальні проблеми перспектив логістичного забезпечення транспортування продукції

90

Дзюба О.М., Берідзе К.Т., Ярова Р.В. Розвиток соціального підприємництва в Україні

100

Дудка Т.В., Гайдай Г.Г., Рябоштан Л.Г., Сервірог Т.Ю. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

106

Жулин О.В., Порицька А.О. Формування моделі інклюзивного зростання і розвитку України

115

Козак Л.С., Чкалова Т.О. Проблеми фінансової децентралізації в Україні

124

Корольова О.І., Турпак Т.Г., Гошовська В.В. Контролінг як інструмент управління виробництвом

131

Левковець Н.П. Дефініції понять «безпека» та «економічна безпека держави»

139

Масалітіна В.В., Горобінська І.В., Микітко В.А. Управління фінансовою стійкістю підприємства

147

Мельниченко О.І.,  Богомолова Н.І. Економічні засади управління доставкою швидкопсувних вантажів

156

Свірін Д.О. Вибір методів організації міжнародних автомобільних перевезень партіонних вантажів у логістичних ланцюгах

163

Хаврук В.О. Математична модель прогнозування та визначення обсягу запасних частин для станцій технічного обслуговування автомобілів з урахуванням втрачених продажів

173

Червякова В.В. Виведення капіталу з України: причини, масштаби та наслідки

183

Шатіло О.В. Інформаційно-аналітичне  забезпечення стратегічного управління вітчизняних підприємств

199

Шевченко О.Є., Лаврик Г.І., Дмитриченко-Кулеба Г.М. Інноваційне підприємство та підприємства з інноваціями: порівняльний аналіз

205