Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічніі науки»

Науково-технічний збірник. Випуск 3 (50), 2021

 

Андрусенко С.І., Будниченко В.Б., Подпіснов В.С. Математична модель енергетичної ємності тягової акумуляторної батареї

3

DASZYKOWSKI Maciej, SIEDLECKA Sylwia. Analiza wypadków z udziałem pieszych w Polsce

11

Бойченко С.В., Яковлєва А.В., Калмикова Н.Г. Технології запобігання втратам (емісії) вуглеводнів з паливних баків транспортних засобів

22

JAKUBOWSKI Mirosław. Badania numeryczne wpływu kąta pochylenia owiewki motocyklowej na wybrane parametry aerodynamiczne

35

Гутаревич Ю.Ф. Шуба Є.В., Сирота О.В., Тріфонов Д.М., Овчинніков Д.В. Вплив підігріву повітря на впуску на енергетичні та екологічні показники транспортного двигуна при роботі на спиртовмісному бензині в умовах низьких

46

Добровольський О.С., Цюман М.П., Ступак Н.С., Сосіда С.В. Вплив добавки спирту до бензину на викиди забруднюючих речовин з відпрацьованими газами двигуна з іскровим запалюванням

57

JAWORSKI Artur, JAREMCIO Mirosław, LEJDA Kazimierz, MĄDZIEL Maksymilian, WOŚ Paweł. Charakterystyka wybranych testów jezdnych stosowanych w badaniach emisji zanieczyszczeń w spalinach silnikowych samochodów osobowych

67

Запорожець О.І., Карпенко С.В., Пузік С.О., Сагайдак Б.В. Модель обчислення рівнів звуку шуму від компресорних станцій для обґрунтування границь санітарно-захисної зони

81

Іванушко О.М. Ефективність використання робочого часу в автосервісних підприємствах

92

KONIECZNY Dariusz, KRAWCZUK Sofia. Spalanie mieszaniny benzyny i etanolu

104

Костьян Н.Л., ŚMIESZEK Mirosław. До визначення продуктивності та енергоефективності транспортних засобів в умовах міської мобільності

113

Морозов А.В. Екологічні аспекти дорожньо-транспортних пригод

123

Мусійко В.Д., Коваль А.Б., Пацьора Д.І. Шляхи підвищення продуктивності траншейних екскаваторів безперервної дії

132

KRZEMIŃSKI Artur. Oznaczenie lepkości kinematycznej i gęstości mieszaniny oleju napędowego z etanolem i dodatkiem dodecanolu

144

Підгорний М.В., Лук’янченко О.Ю., Рахімі Я. Моделі інформаційної підтримки повних ланцюгів постачань

153

KRZEMIŃSKI Artur, SZYMCZUK Paulina. Analiza powtarzalności badań technicznych pojazdu o masie całkowitej do 3,5 tony

161

Рабош І.О., Хрутьба В.О., Кобзиста О.П. Дослідження екологічної обстановки навколо об’єктів автотранспортної інфраструктури

170

Ричок С.О. Напрями удосконалення комбінованого методу регулювання потужності двигуна з іскровим запалюванням

180

KRZEMIŃSKI Artur, SZYMCZUK Paulina. Wpływ zanieczyszczeń eksploatacyjnych oleju napędowego na smarność paliwa

188

Сахно В.П., Диких О.В. До порівняльної оцінки паливної економічності автомобіля БТР-70 з різними коробками передач

198

LEW Krzysztof. Analiza oddziaływania różnych wartości ciśnień w kołach pojazdu na geometrię kół

210

Симоненко Р.В., Матейчик В.П., Грицук І.В., Волков В.П., Савостін-Косяк Д.О. Формування інтеграційної платформи інформаційного забезпечення системи «Колісні транспортні засоби – Інфраструктура»

221