Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки».

Науковий журнал. Випуск 2 (56), 2023

1.              Амеліна Н.К., Кривенко О.К., Редько Н.О. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств сфери автосервісу

3

2.              Антоненко Н.В., Гуцалюк О.І. Фінансово-господарська діяльність підприємств на прикладі транспортних підприємств

11

3.              Бабич Л.М. Засади формування сучасної  бюджетної політики України

18

4.              Бакалінський О.В., Маліцький В.В. Вимірювання чутливості клієнтів до ціни на послугу з використання вантажних вагонів

27

5.              Воркут Т.А., Білоног О.Є., Волинець Л.М., Овчар Д.О., Халацька І.І., Позняк М.Д. Системні аспекти визначення оптимальної величини замовлення на поставку в моделях управління запасами швидкопсувних продуктів харчування

40

6.              Горобінська І.В., Теслюк Н.П., Головатий В.В. Недержавне пенсійне забезпечення як спосіб гарантування комфортної пенсії для українців

53

7.              Дудка Т.В., Гайдай Г.Г., Солоденко Ю.М., Дудко А.Ю., Михайлюк А.М. Імпакт-інвестування як сучасна фінансова стратегія мобілізації капіталу

62

8.              Козак Л.С., Федорук О.В.  Формування стратегії національної економічної безпеки в контексті поточ них і майбутніх викликів

68

9.              Комчатних О.В., Жижома М.К., Амелін А.Д. Розвиток підприємств автосервісу як процес сукупних змін в умовах економічної нестабільності

80

10.           Левковець Н.П. Управління дебіторською заборгованістю підприємства в сучасних економічних умовах

87

11.           Севост’янова А.В., Ющенко Ю.В. Огляд  методологічних підходів до аналізу проєктів

94

12.           Складанівська О.О. Аналіз підходів до оцінки результативності діяльності автотранспортних підприємств

101

13.           Смагін В.Л., Ільченко В.Ю., Малахова Ю.А., Юркевич О.М. Мобілізаційна фінансова політика України в умовах військового стану

110

14.           Соколова Н.М., Невінгловський В.Ф. Концептуальне моделювання антикризового управління підприємствами на основі об’єктно-орієнтованого підходу

121

15.           Харитонова Л.В., Шумейко О.А., Донець В.В., Ковальчук О.П. Інноваційні маркетингові технології у роздрібній торгівлі з використанням Computer Vision та штучного інтелекту

131

16.           Яновська В.П., Парфентьєва О.Г. Проблеми функціонування транспортної системи у контексті сталого розвитку

141