Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки».
Науково
-технічний збірник. Випуск 3 (36), 2016

ЗМІСТ

Антоненко Н.В., Хоменко В.С. Використання програмних продуктів в системі автоматизації бухгалтерського обліку   3

Бабич Л.М. Бюджетна політика як базова складова фінансового планування  9

Бідняк М.Н., Городецький М.Я. Методичні засади підвищення конкурентноспроможності підприємств автосервісу 16

Бондаренко Є.В., Яценко І.В. Організація управління маркетингом на підприємстві 22

Гайдай Г.Г. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України 27

Грисюк Ю.С., Лабута А.В. Розробка методики формування партнерств підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту автомобільних транспортних засобів 33

Гурнак В.М., Петунін А.В., Ананченко О.Є. Стан і проблеми з використанням електронного квитка при здійсненні пасажирських перевезень різними видами міського та приміського транспорту  42

Данчук В.Д., Козак Л.С., Данчук М.В. Підприємницька діяльність в умовах нелінійної динаміки соціально-економічного розвитку суспільства  50

Дудка Т.В., Побудзей М.А. Особенности развития венчурного бизнеса в Украине 60

Дудка Т.В., Ващишина Ю.О., Голік О.М. Безробіття як одна з основних соціально-економічних проблем України  66

Заплітна Т.В., Зюзіна В.П., Дяченко В.В. Антикризова оцінка управління регіональним розвитком  75

Іванов В.Б., Лаврик І.Ф. Комплаєнс як система протидії корупції та запобіганню ризиків на рівні суб’єктів господарювання  80

Ільченко В.Ю. Проблеми вибору іноземного партнера туристичною фірмою 87

Федорук О.В. Роль Міжнародного валютного фонду в системі забезпечення глобальної економічної безпеки  93