Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки»

Науковий журнал. Випуск 1 (55), 2023

 

1.          Аль-Амморі А.Н., Іщенко Р.М., Дехтяр М.М. Модель лінійного генератора з постійним магнітом для збільшення запасу ходу електромобіля

3

2.          Андрусенко С.І., Іванушко О.М., Подпіснов В.С., Будниченко І.В. Особливості вибору рухомого складу міського пасажирського транспорту за сучасних умов в Україні

12

3.          Безверхий О.І., Сергієнко І.В, Шкабура О.Ю.  Проектування додатку для керування процесами розробки програмних продуктів

24

4.           Воркут Т.А., Божок Ю.О., Патрашко М.О., Петунін А.В., Срібна Н.В., Харута В.С. Критерії формування портфелів громадської участі

31

5.          Галак І.І., Добровольська А.М., Омельченко А.В. Особливості управління проєктами розвитку організаційних структур митного обслуговування

42

6.          Годованюк П.Д., Будниченко І.В., Лобода А.В.,  Кошарний М.М. Дослідження витрат енергії системами опалення та кондиціонування транспортного засобу класу і з електричною тяговою установкою

52

7.          Гора М.Д. Поліпшення екологічних показників двигуна з іскровим запалюванням в режимах повних навантажень використанням закису азоту

61

8.          Грищук О.К., Славінська О.С., Хрутьба В.О., Севост’янова А.В. Євроінтеграційні процеси при підготовці фахівців транспортної галузі. Досвід та перспективи

67

9.          Гульчак О.Д., Точигін М.О. Аналіз досліджень у сфері вантажний перевезень в умовах сталого міста

79

10.       Данчук В.Д., Сватко В.В., Марченко В.В., Попченко Є.С. Інтелектуальні транспортні системи як один з головних факторів реалізації концепції Smart Logistics

89

11.       Даценко Д.Р. Поштомати – як ефективний спосіб вирішення проблеми останньої милі доставки України

98

12.       Дмитриченко М.Ф., Білякович М.О., Мусійко В.Д., Токін О.П. Напрями та шляхи підвищення якості підготовки фахівців з галузевого машинобудування

108

13.       Желтобрюх А.Д., Савенко В.Я. Метод розрахунку необхідної товщини покриву із дренуючого асфальтобетону

 115

14.       Каськів В.І., Соколов О.В. Дослідні впровадження асфальтобетонних сумішей із золою – виносу

124

15.       Ковбасенко С.В., Гонтар Ю.В. Типові їздові випробувальні цикли для оцінки експлуатаційних показників автотранспортних засобів

131

16.       Корольова О.І., Карлова І.О., Бабич Л.М. Обліково-аналітичне забезпечення контролю витрат суб’єктів господарювання – теорія і практика

142

17.       Корпач А.О., Левківський О.О., Корпач О.А. Альтернативні палива з відновлювальних реcурсів для використання в автомобільних дизелях

152

18.       Крупнов В.М. Аналіз транспортної енергоефективності автопоїздів у міських умовах функціонування

159

19.       Лановий О.Т., Кисельов В.Б., Кошарний О.М., Ліплява Т.М. Експериментальні дослідження характеристик транспортних потоків на автомобільних дорогах приміських зон міст України

167

20.       Левчук Н.М., Марач Я.М. Розробка міжнародної стратегії просування товару та особливості її планування в різних формах міжнародного бізнесу

179

21.       Лісовал А.А. Взаємозалежне регулювання двох газових палив для збереження номінальної потужності електростанції

187

22.       Малиш М.І., Куліш М.Р.  Фазові пластинки – затримувачі фази

194

23.       Мельниченко О.І., Ігнатенко О.С., Дмитриченко А.М., Дерегуз І.А. Логістичне управління системою надання транспортних послуг населенню: антикризовий аспект

200

24.       Поліщук В.П., Виговська І.А. Формування умов руху на мережі автомобільних доріг з ділянками зменшення величини пропускної здатності

211

25.       Поляков В.М.,  Разбойніков О.О. Дослідження впливу роботи рульового керування автомобіля при доланні дорожньої нерівності на безпеку руху

219

26.       Порфіренко В.І., Кудін Є.Р. Проблеми масового переходу на електрифікацію автотранспорту та шляхи їх вирішення

229

27.       Савенко В.Я., Мудриченко А.Я., Стасюк Т.О. Техніко-економічне обґрунтування доцільності застосування теплих асфальтобетонних сумішей для улаштування шарів дорожнього одягу

240

28.       Солтус А.П., Клімов Е.С., Тарандушка Л.А., Костьян Н.Л. До питання визначеності стабілізуючого моменту шини

247

29.       Федоров В.В., Філіпова Г.А., Донець В.В. Зниження зовнішнього шуму бронеавтомобіля «Козак-2М1» рідинним глушником шуму

262

30.       Харитонова Л.В., Куценко О.Г., Харитонов О.М., Шумейко О.А. Математичне моделювання і оптимізація маневрів космічних апаратів з ядерними джерелами потужності

269

31.       Харламов С.А. Вибір тягової акумуляторної батареї для електротранспорту

278

32.       Хмельов І.В., Гальона І. І., Даниленко І.В. Метод аналізу енергетичної ефективності транспортних операцій

287

33.        Хомин Н.Я. Оптимізація графіка роботи водіїв автопідприємства з урахуванням їх взаємодії в транспортному процесі, з обмеженням ЄУТР

295

34.       Шевченко А.Т., Ткаченко І.О. Аналіз досліджень впровадження екологічного ланцюга постачання в міських умовах

309

35.       Ширяєва С.В., Дяченко І.О. Дослідження проблем транспортно-експедиторської діяльності в сучасних умовах

318

36.       Шлюнь Н.В., Білобрицька О.І. , Заєць Ю.О. , Шевчук Л.В.  Про внутрішній механізм термопошкоджень в армованих композитах з термомеханічною несумісністю їх фаз

323

37.       Янішевський С.В., Білоног О.Є., Корчевська А.А. Обмеження швидкості транспортних засобів в містах для підвищення безпеки вразливих учасників дорожнього руху

335