Електронний архів наукових видань Національного транспортного університету


1. Вісник Національного транспортного університету

2. Управління проектами, системний аналіз і логістика

3. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво

4. Гідравліка і гідротехніка

5. Проблеми транспорту

6. Економіка та управління на транспорті

7. Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті


Архів збірників тез наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ