Електронний архів журналу
"Управління проектами, системний аналіз і логістика"

Электронный архив журнала
"Управление проектами, системный анализ и логистика"

Electronic Archive
"Project Management, Systems Analysis and Logistics"

Випуск 10 (2012) Выпуск 10 (2012) Issue 10 (2012)
Випуск 11 (2013) Выпуск 11 (2013) Issue 11 (2013)
Випуск 12 (2013) Економічна серія Выпуск 12 (2013) Экономическая серия Issue 12 (2013) Economic series
Випуск 12 (2013) Технічна серія Выпуск 12 (2013) Техническая серия Issue 12 (2013) Technical series
Випуск 13 (2014) Економічна серія Выпуск 13 (2014) Экономическая серия Issue 13 (2014) Economic series
Випуск 13 (2014) Технічна серія Выпуск 13 (2014) Техническая серия Issue 13 (2014) Technical series
Випуск 14 (2014) Економічна серія Выпуск 14 (2014) Экономическая серия Issue 14 (2014) Economic series
Випуск 14 (2014) Технічна серія Выпуск 14 (2014) Техническая серия Issue 14 (2014) Technical series
Випуск 18 (2016) Економічна серія Выпуск 18 (2016) Экономическая серия Issue 18 (2016) Economic series
Випуск 18 (2016) Технічна серія Выпуск 18 (2016) Техническая серия Issue 18 (2016) Technical series