Електронний архів журналу
«Економіка та управління на транспорті»

Электронный архив журнала
«Экономика и управление на транспорте»

Electronic Archive
«Economics and management on transport»

Випуск 1. (2015 р.) Выпуск 1. (2015 г.) Issue 1. (2015)
Випуск 2. (2016 р.) Выпуск 2. (2016 г.) Issue 2. (2016)
Випуск 3. (2016 р.) Выпуск 3. (2016 г.) Issue 3. (2016)
Випуск 4. (2017 р.) Выпуск 4. (2017 г.) Issue 4. (2017)
Випуск 5. (2017 р.) Выпуск 5. (2017 г.) Issue 5. (2017)
Випуск 6. (2018 р.) Выпуск 6. (2018 г.) Issue 6. (2018)
Випуск 7. (2018 р.) Выпуск 7. (2018 г.) Issue 7. (2018)