Автомобільні дороги і дорожнє будівництво, 2011, Вип. 80

 

1.       Савенко В. Я., Славінська О. С., Стьожка В. В. [Індивідуальний підхід при проектувані дренажів мілкого залягання з урахуванням кліматичних особливостей регіону] 3-16

2.       Павлюк Д. О., Чуланов І. Ю., Пономаренко С. В. [Регулювання температурного режиму дорожнього покриття] 17-22

3.       Гамеляк І. П., Карафізі Л. М. [Проблеми і перспективи влаштування покриттів із блоків мощення] 23-33

4.       Петрович В. В., Скрипник В. Ю.  [Аналіз сучасних досліджень регулювання водно-теплового режиму дорожніх конструкцій] 34-44

5.       Литвиненко А. С.  [Про фізичний зміст необхідної і достатньої величини густини сухого ґрунту зв’язних ґрунтів при спорудженні земляного полотна автомобільних доріг] 45-56

6.       Онищенко А. М., Жуков О. О., Гаркуша М. В. [Дослідження впливу добавки «ОДОЛ-СГ» в грунті на підвищення довговічності дорожнього одягу] 57-66

7.       Чистяков В. В., Шургая А. Г., Дорошенко Ю. М., Гудіменко К. В. [Закономірності структуроутворення мінеральних в’яжучих систем] 67-72

8.       Канін О. П.,  Діденко В. В. [Оптимізація життєвого циклу автомобільних доріг за допомогою генетичного алгоритму] 73-77

9.       Снитко В. П. [До  розробки вітчизняних норм з розрахунку сталезалізобетонних мостів] 78-81

10.  Соколова Н. М. [Застосування контрактів заснованих на показниках якості при утриманні автомобільних доріг з використанням державно-приватного партнерства] 82-87

11.  Харченко А. М. [Експертна система обґрунтування річної програми дорожньо-ремонтних робіт] 88-95

12.  Шпиг А. Ю. [Імітаційна модель обґрунтування стратегій експлуатації автомобільних доріг] 96-100

13.  Каськів В. І., Каськів С. В. [Про необхідність уточнення моделі зовнішнього навантаження при розрахунках стійкості укосів насипів автомобільних доріг] 101-107

14.  Кондрюкова І. О.  [Деформований стан  тришарової конструктивно ортотропної  плити проїзної частини прогонових будови автодорожніх мостів] 108-112

15.  Кузьмінець М. П. [Особливості робочих процесів землерийних машин в умовах близько розташованого діючого трубопроводу] 113-120

16.  Петрович В. В., Артеменко В. А. [Застосування апарата нелінійної динаміки для аналіза часових рядів гідрометеорологічної інформації] 121-139

17.  Усиченко О. Ю., Скрыпник Т. В., Скрыпник В. Ю. Лысенко А. М. [Совершенствование методики расчета трещиностойкости асфальтобетонного покрытия укрепленного геосеткой] 140-143

18.  Хмельов І. В. [Методика аналізу енергетичної ефективності автопоїзда з урахуванням дорожніх характеристик] 144-149

19.  Хом’як А. Я., Назіна М. О. [Забезпечення видимості на автомобільних дорогах] 150-159