Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: Науково-технічний збірник. Вип. 91. - К.: НТУ, 2014


Розвідування, проектування доріг

та переходів через водотоки

 

 

 

Довгополюк Л.О. Пропускна здатність дорожніх розв’язок в різних рівнях

 

6

Пальчик А.М., Неізвестна Н.В., Додух К.М. Практична пропускна здатність автомобільних доріг

 

12

Петрович В.В., Каськів В.І., Каськів С.В., Петрович І.В. Методика розрахунку габіонних підпірних стінок.

 

18

Шкіт М.А. Щодо удосконалення проектування пересічень та примикань на автомобільних дорогах

 

27

 

 

дорожньо-будівельні матеріали

 

 

 

Гамеляк І.П., Бернадський І.І., Дмитренко Л.А., Шатило Т.В. Визначення теплостійкості та термостійкості  геограток при армуванні асфальтобетонних покриттів

 

 

41

Мозговой В.В., Онищенко А.Н., Гаркуша Н.В., Аксенов С.Ю., Билан А.А. Анализ применения холодных асфальтобетонов повышенной колиестойкости для аварийного ремонта в экстремальных погодных условиях.

 

 

 

52

Мустяца О.Н., Лисін В.І., Коваленко І.В. Кондуктометрія та вольтамперометрія розплавів з іонно-електронною провідністю

 

76

Онищенко А.М., Невінгловський В.Ф., Різніченко О.С., Аксьонов С.Ю. Методика та результати визначення коефіцієнта температурної тріщиностійкості асфальтобетону

 

 

84

 

 


БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДОРІГ

 

 

 

Кожушко В.В., Кожушко В.П., Храпаль О.В., Перістий О.О. Деякі особливості зимового утримання автомобільних доріг загального користування

 

 

89

Савенко В.Я., Славінська О.С., Усиченко О.Ю. Закономірності водно-теплового режиму земляного полотна

 

97

 

 

ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА ОЦІНКА МАЙНА

 

 

 

Соколова Н.М. Економічні аспекти оцінки нерухомого майна

103

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

 

 

Сохань В.В. Методи оперативного управління проектами з урахуванням специфіки дорожнього будівництва

 

109

Стьожка В., Грицай А.М., Єгоров Е.О., Копинець А. Два етапи розвитку інформаційно-аналітичної системи для тестування фахівців дорожньої галузі

 

 

115

 

 

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД

 

 

 

Артеменко В.А., Петрович В.В. Прогнозування полів природних процесів методами хаотичної динаміки

 

128

Кондрюкова І.О. Метод аналогій при розрахунку шаруватих плит.

139

Кузьмінець М.П., Баланін В.Х. Переваги технічних рішень та технології виконання земляних робіт при капітальному ремонті лінійної частини магістральних трубопроводів

 

 

148

марчук о.в., Рассказов О.О., Гнєдаш С.В., Левківський С.А.Побудова прикладної моделі для розрахунку волокнистих полих валів

 

156

Славінська О.С., Щодро О.Є., Козарчук І.А. Дослідження вузла розгалуження відкритих потоків у зоні впливу мостових переходів.

 

165

Пронин С.В.  Задачи прогнозирования с помощью искусственных нейронных сетей

 

176

 

 

ШТУЧНІ ТА ПІДЗЕМНІ ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ

 

 

 

Кульбовський І.І., Агарков О.В. Математичне моделювання  взаємодії рухомого складу з рейками на коліях метрополітену як один з чинників якості управління проектами в метрополітені

 

 

184

Шинкарук Л.А. Вплив мостових переходів на русловий процес на р. Тиса (ділянка Королево-Вилок) .

 

191

 

 

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

 

 

Кіяшко І.В. Оцінка стану водного середовища при будівництві мостових переходів

 

200

Гончаренко В.В., Руднєва О.Ю. Проблеми оцінки якості промислової продукції з урахуванням екологічної складової.

 

204

 

 

ДОРОЖНІ УМОВИ ТА БЕЗПЕКА РУХУ

 

 

 

Гайдукевич В. А., Коник М. В. Працездатність водія в різних типах дорожнього середовища.

 

213

Кірічек Ю.О., Балашова Ю.Б., Авраменко Д.С. Застосування малих кільцевих перетинів для підвищення безпеки  дорожнього руху та пропускної здатності магістральних вулиць.

 

 

222