Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: Науково-технічний збірник. Вип. 93. - К.: НТУ, 2015

 

Розвідування, проектування доріг

та переходів через водотоки

 

 

 

Богаченко В.М., Асатрян В.Г. Використання коефіцієнта розвитку при обгрунтуванні смуги варіювання траси.............................................................

 

5

Круцик М.Д., Круцик С.Т. Гірські автомобільні дороги потребують  більшої уваги........................................................................................................

 

11

Піліпака Л.М., Шведюк В.А.  Призначання двох розрахункових швидкостей на з’їздах багаторівневих розв’язок..............................................

 

19

Савчук С.О., Соколенко Т.В. Застосування супутникових геодезичних карт при вишукуванні та паспортизації автомобільних доріг ........................

 

26

 

 

дорожньо-будівельні матеріали

 

 

 

Гамеляк І.П., Журба Г.В., Тітов О.А., Шатило Т.В. Метод визначання опору пробиванню стержнем геосинтетичних матеріалів...............................

 

39

Савенко В.Я., Островерхий О.Г., Каськів В.І., Петрович В.В., Каськів С.В. Новий стандарт організацій на суміші литі емульсійно-мінеральні.............................................................................................................

 

 

48

Мустяца О.Н. Шевченко В.М. Пошук шляхів підвищення енергоємності натрій-сіркового акумулятора………………………………………………..

 

54

Онищенко А. М., Гаркуша М.В., Лапченко А.С. Методика розрахунку колієстійкості асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу з урахуванням укріплення основи...........................................................

 

 

67

Процюк В.О. Аналіз і удосконалення методики збереження цілісності конструкції дорожнього одягу у весняний період............................................

 

79

Собчук В.Ю. Оцінка руху зерен більшої фракції щебенню сухої суміші при вериткальних коливаннях............................................................................

 

86

Толмачов С.М. Особливості підбору складів бетонних сумішей і технології улаштування жорстких шарів дорожніх одягів............................

 

91

Усиченко О.Ю., Харін П.Л.  Огляд використання геосинтетичних матеріалів Tensar в транспортному будівництві................................................

 

97

 

 

БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДОРІГ

 

 

 


Белятинський А.О., Першаков В.М., Близнюк Т.В. Особливості використання вертодромних покриттів...............................................................

 

106

Федоренко Л.І. Основні фактори впливу рухомих автотранспортних засобів на стан дорожнього одягу автомобільних доріг..................................

 

117

 

 

ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА ОЦІНКА МАЙНА

 

 

 

Славінська О.С., Харченко А.М., Сіхневич Г.П. Методичні підходи до оцінки нерухомого майна при виконанні контрактів в дорожній галузі ……

 

123

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

 

 

Лихоступ М.М. Організація служби інформаційного забезпечення системи управління дорожнім господарством регіону....................................

 

130

Харченко А.М., Мелещук Т.П. Аналіз світового досвіду впровадження та використання довгострокових контрактів, заснованих на кінцевих показниках.............................................................................................................

 

 

138

Сохань В.В. Методи оперативного управління проектами з урахуванням специфіки дорожнього будівництва..................................................................

 

144

 

 

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД

 

 

 

Артеменко В.А., Петрович В.В. Метод восстановления сверхбольших пропусков в гидрологических временных рядах...............................................

 

150

Кузло М.Т. Напружено-деформований стан багатошарових грунтових масивів в умовах фільтраційної консолідації сольових розчинів.................

 

157


марчук о.в. Дослідження урахування навантаження тертя при розрахунку дорожнього одягу на мостах напіваалітичним методом скінчених елементів.............................................................................................

 

 

165

Ряпухін В.М., Дорожко Є.В. Аналіз впливу складових температурного деформування цементобетонної плити на напружено-деформований стан асфальтобетонного шару на жорсткій основі...................................................

 

 

172

Усиченко О.Ю., Миколаєнко О.А. Аналіз проблеми фільтрації в грунтовому середовищі.......................................................................................

 

181

Харченко А.М., Пенгрин А.Р. Еволюція моделей деградації покриття автомобільної дороги...........................................................................................

 

187

Кульбовський І.І., Демченко В.О.  Аналіз впливу змін умов експлуатації взаємодіючої пари рейка-колесо на знос поверхні кочення в проектах залізничного транспорту.....................................................................................

 

 

192

 

 

ШТУЧНІ ТА ПІДЗЕМНІ ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ

 

 

 

Кот Д.В., Коваль М.П. Незнімна залізобетонна опалубка для плит проїзної частини мостів.......................................................................................

 

206

Янчук Л.Л. Моделювання життєвого циклу залізобетонних елементів мостів що знаходяться в експлуатації................................................................

 

217

Ткачук С.Г., Матвєєва К.Ю. Визначення загального розмиву у випадку проходження траси автомобільної дороги у нижньому бєфі греблі..........

 

225

 

 

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

 

 

Бондаренко Л.П., Кондрюкова І.О. Дослідження екологічного стану придорожньої смуги в зимовий період року.....................................................

 

235

 

 

ДОРОЖНІ УМОВИ ТА БЕЗПЕКА РУХУ

 

 

 

Коваленко Л.О. Анализ влияния дорожных факторов и информационных характеристик на величину пропускной способности автомобильных
дорог.......................................................................................................................

 

 

246

Пронин С.В. Организация системы мониторинга городского транспорта..

254