Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки».
Науково-технічний збірник. Випуск 3 (39), 2017

 

ЗМІСТ

Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гутаревич Ю.Ф., Корпач А.О., Шпиг А.Ю. Про стан та перспективи наукових досліджень в національному транспортному університеті 3

Бойченко С.В., Кондакова О.Г. Аналіз екологічних властивостей компонентів традиційних і альтернативних авіаційних бензинів 12

Волков В.П., Грицук І.В., Симоненко Р.В., Грицук Ю.В., Волков Ю.В. Особливості структури і взаємозв’язку функціональних можливостей бортового інформаційного комплексу для забезпечення інформаційного обміну між елементами ITS транспортного засобу 21

BALAWENDER Krzysztof, JAWORSKI Artur, KUSZEWSKI Hubert, LEJDA Kazimierz, MĄDZIEL Maksymilian, USTRZYCKI Adam Wpływ natężenia ruchu drogowego na emisję  dwutlenku węgla dla wybranego dwupasmowego skrzyżowania o ruchu okrężnym 32

Дмитриченко М.Ф., Білякович О.М., Варюхно В.В., Кулініч А.В., Довгаль А.Г., Коба В.П. Продовження ресурсу деталей силових установок авіаційної наземної техніки в умовах експлуатації 39

Іванушко О.М., Сахно В.П. До аналізу методів визначення періодичності виконання технічних впливів 53

LATAŁA Dawid, MĄDZIEL Maksymilian. Magazyn jako element gospodarki w przedsiębiorstwie 66

Левківський О.П., Головащук М.В. Ресурсна і функціональна динаміка зміни триботехнічних властивостей  швидкозношуваних автомобільних деталей 72

Левківський О.П., Понипаляк Д.Д. Сучасні підходи до інтегрування засобів самодіагностики в бортові системи автомобіля 77

LEJDA Kazimierz. Retrospektywny przegląd legislacji  odnośnie czystości spalin silnikowych w transporcie samochodowym 82

Матейчик В.П., Цюман М.П., Яновський В.В., Руденко Д.Є. Особливості конверсії автомобіля з ДВЗ в гібридний автомобіль 87

Парсаданов І.В., Строков О.П., Хижняк В.О. Комплексна оцінка внутрішньоциліндрової нейтралізації токсичних речовин дизеля на основі паливно-екологічного критерію 97

LEJDA Kazimierz, SIEDLECKA Sylwia. Wskaźniki logistyczne w przedsiębiorstwie kurierskim służące do oceny usług transportowych 103

Подчашинський Ю.О., Коцюба І.Г., Лико С.М., Лук’янова В.В. Математичне моделювання та прогнозування обсягів накопичення твердих комунальних відходів міста 109

Поляков В.М., Разбойніков О.О. Визначення параметрів роботи підвіски автомобіля при його русі по нерівній опорній поверхні 117

NOWAK Justyna, LUBAS Janusz. Właściwości smarne oleju silnikowego po eksploatacji w węzłach ciernych  z elementami borowanymi 127

Посвятенко Е.К., Сабадаш Б.М. Розробка заходів щодо підвищення надійності підшипників кочення 135

Савостін-Косяк Д.О., Сахно В.П. Нормування витрати палива для міських автобусів з дизелем 141

MICHALSKI Jacek. Charakterystyka osadów na elementach silnika spalinowego powstałych z procesu spalania 151

Сараєв О.В. Метод оцінки ефективності гальмування автомобілів 160

Сахно В.П., Поляков В.М., Ященко Д.М., Босенко  В.М., Лисенко О.О. До порівняльної оцінки маневреності гібридних автопоїздів за різних схем управління напівпричепом 169

MICHALSKI Jacek. Skład chemiczny warstw nalotowych oraz oddziaływanie składników spalin z materiałem gniazd zaworowych i zaworami silnika zasilanego benzyną bezołowiową U-95 samochodu  Fiat 126P 184

Тріфонов Д.М.. Визначення показників автомобіля в русі за режимами європейського їздового циклу в процесі прогріву двигуна 194

Трофімов І.Л., Суліман О.М., Горупа В.В., Мальована С.Ю. Удосконалення конструкції енергетичних агрегатів на транспорті 205

USTRZYCKI Adam, KRZEMIŃSKI Artur, SITARZ Justyna. Badania pojemności rezerwowej akumulatorów rozruchowych o różnym okresie eksploatacji 214

Хрутьба В.О., Спасіченко О.В., Грищук В.І., Старинець Л.М. Екологізація транспортної системи за принципами сталого розвитку 221

Худолій М.М., Чуб А.М. Низькотемпературний термостат для ротаційного віскозиметра 230

ZIELIŃSKA Edyta, SIEDLECKA Sylwia. Uwarunkowania w zakresie wysokości ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce 236

Шуба Є.В. Використання добавки водневмісного газу для поліпшення паливної економічності бензинового двигуна в часткових навантажувальних режимах 246