Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки».
Науково-технічний збірник. Випуск 1 (48), 2021

1.      Андрусенко О.М. Пружне згинання бурильної колони в еліптичній свердловині  з геометричними недосконалостями

3

2.      Бакуліч О.О., Самойленко Є.С. Динаміка рівня забруднення урбанізованих територій

12

3.      Баранов Г.Л., Комісаренко О.С., Донець В.В., Прохоренко О.М. Технологія моделювання інтеграційних процесів для підвищення рівня безпеки дорожнього руху транспортних засобів

20

4.      Березняцький В.В. Вдосконалення  організації ремонту автомобілів з застосуванням лінгвістичного підходу

31

5.      Будніченко В.Б., Гордієнко М.М. Методика оцінювання ефективності рекуперативного гальмування для елементарного спрощеного циклу руху

37

6.      Воркут Т.А., Білоног О.Є., Петунін А.В., Третиниченко Ю.О., Харута В.С., Чечет А.М. Оптимізація портфелів проектів реалізації колективних стратегій в мережах організацій  ланцюгів постачань

44

7.      Гавриленко О.В. , Шумейко О.А., Набоков Є.М. Огляд підходів оптимізації обміну даними  у мережі мультисерверної інфраструктури з використанням шифрування, компресування та прискореної маршрутизації

63

8.      Галак І.І., Крюковська Л.І. Особливості управління реверсивними потоками  у замкненому ланцюзі постачань

73

9.      Годованюк П.Д., Хаврук В.О., Чуб А.М. Визначення цільової функції оптимізації втрат,  пов’язаних з типом організації приймання-діагностування автомобілів на СТО

83

10.   Гололобов Ю.П., Боровий М.О. Вплив рентгенівського опромінювання  на електропровідність політипів кристалів β-TlInS2

101

11.   Гуляєв В.І., Шлюнь Н.В. Трасування оптимальних траєкторій методами нелінійного програмування

109

12.   Гутаревич Ю.Ф., Кухтик Н.О., Кухтик В.В. Cкорочення часу прогрівання двигуна  легкового автомобіля за використання додаткового джерела теплоти

117

13.   Данчук В.Д., Садовенко В.С. Науково-методологічні  принципи системної аналітики в управлінні  вищою освітою

129

14.   Дмитриченко М.Ф., Савчук А.М., Глухонець А.О. Особливості формування товщини мастильного шару в локальному контакті

135

15.   Дмитрієв М.М.,  Гамеляк І.П., Островерхий О.Г., Дмитриченко А.М. Використання  відходів виробництва в дорожньому будівництві України

143

16.   Іщенко Р.М. Аналіз рівня основних компонентів предметної компетентності  з загальноосвітнього курсу фізики студентів технічних спеціальностей

157

17.   Лановий О.Т., Кисельов В.Б., Виговська  І.А. Новітня оцінка умов руху транспортних  потоків автомобільними дорогами «Тріада дорожнього руху»

166

18.   Лебідь І.Г., Ткаченко В.А., Хрутьба  Ю.С.  Реалізація моделі  ефективності процесів  комунікації в проекті «Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova»

178

19.   Ломотько Д.В., Красноштан О.М. Інноваційні методи підвищення продуктивності та швидкодії систем контрейлерних перевезень

188

20.   Малиш М.І., Куліш М.Р. Оптоволоконні системи передачі інформації

203

21.   Мельник Н.Ӏ., Мустяца О.Н. Трансформація природи провідності високопровідних халькогенідних розплавів в бік їх електролітичної здатності

208

22.   Мельниченко О.І., Сорочинська О.Л., Кульбовський І.І. Впровадження міжнародних  стандартів з безпеки праці і управління ризиками та шляхи їх покращення  на підприємствах транспорту

217

23.   Мусійко В.Д., Коваль А.Б., Лазарук Ю.В. Проблеми, напрямки та перспективи  створення і модернізації землерийних машин безперервної дії спеціального призначення

223

24.   Нагребельна Л.П., Корчевська А.А. Покращення безпеки дорожнього руху  за допомогою автоматизованого управління дорожнім рухом

233

25.   Онищенко А.М., Федоренко О.В., Янчук Л.Л. Забезпечення довговічності  асфальтобетонного покриття на жорсткій основі автомобільних доріг

242

26.   Поляков В.М., Ященко Д.М., Шарай С.М. До питання щодо вибору рухомого складу  в системі BRT

257

27.   Посвятенко Е.К., Посвятенко Н.І., Рибак І.П. Підвищення експлуатаційних  властивостей деталей машин рельєфами поверхні

270

28.   Прокудін Г.С., Хоботня Т.Г., Третиниченко Ю.О., Коп’як Н.В. Застосування змішаних   стратегій при управлінні міжнародними вантажними перевезеннями

283

29.   Рубан Д.П., Крайник Л.В., Грищук О.К. Умови та заходи по підвищенню довговічності  кузовів автобусів громадського транспорту під час експлуатації

293

30.   Сараєв О.В., Хрулєв  О.Е. Механізми несправностей, викликанні старінням моторної олії,  в завданнях експертизи технічного стану бензинових двигунів автомобілів

302

31.   Сахно В.П., Корпач А.О., Корпач О.А. До вибору маршруту руху метробуса  в місті Києві

315

32.   Сокульський О.Є., Гілевська К.Ю., Васільцова Н.М. Моделювання функціонування  маршруту пасажирської транспортної системи з урахуванням критеріїв якості обслуговування пасажирів та карантинних обмежень

326

33.   Тарандушка Л.А., Костьян Н.Л. Вплив параметрів функціонального елементу  «Автосервісне підприємство» системи автосервісу на якість виконання технологічних процесів

336

34.   Хабутдінов Р.А. Науково-практична проблема автотранспортної технології та системна концепція техно-інноваційного управління на автотранспорті

345

35.   Хрутьба В.О., Зюзюн В.І., Лисак Р.С. Розробка системної моделі формування  ментального простору при управлінні проектами безпеки транспортних підприємств

358

36.   Червякова Т.І., Червякова В.В. Цифрова трансформація підприємств  на основі хмарних сервісів

368

37.   Шевчук Л.В. Аналіз механізма підкріплення плитою конструкції дороги  з розвантажуючим розрізом

382