Автомобільні дороги і дорожнє будівництво.  Науковий журнал.

Випуск 111, 2022

 

1.            

Бубела А.В., Загорняк О.В., Соколова Н.М. Дослідження підходів щодо оцінки впливу на довкілля під час реалізації проекту капітального ремонту автомобільної дороги

13

2.            

Гамеляк І.П., Крючатов С.Д., Оксень Є.І. Визначення натягів підвісних канатів мосту за частотою власних коливань

22

3.            

Гамеляк І.П., Райковський В.Ф. Визначення інтенсивності руху та складу транспортного потоку на автомобільних дорогах загального користування

31

4.            

Гасенко Л.В., Литвиненко Т.П., Мохамед Джамал Махмуд Мохамед Ельгандур. Принципи перерозподілу вулично-дорожнього простору згідно із сучасними містобудівними тенденціями

45

5.            

Гульван Є.Ф., Кузло М.Т., Потійчук О.Б. Оцінка стану та пропозиції із забезпечення безпеки дорожнього руху на окремих ділянках автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп

55

6.            

Зеленовський В.А., Оніщенко А.М. Вплив термореактивних модифікаторів на властивості бітумів для їх застосування при влаштуванні епоксиасфальтобетонних покриттів на автодорожніх мостах

66

7.            

Кисельов В.Б., Кошарний О.М., Лановий О.Т. Моделі прогнозування роботи дорожнього господарства

74

8.            

Кравчук А.М., Кравчук О.Я. Порівняльна оцінка умов роботи трубчатих перепадних колодязів систем водовідведення

85

9.            

Смірнов А.М. Розробка методичного підходу до утримання автомобільних доріг у зимовий період з урахуванням світового досвід

92

10.         

Довгополюк Л.О., Ігнатов С.Л., Неізвестна Н.В. Сучасні програми обробки даних геодезичних вимірів

99

11.         

Довгополюк Л.О., Омельчук С.К., Соловйов І.Л., Соловйова Н.П. Геодезичний моніторинг та математична обробка даних деформацій будинків і споруд

106

12.         

Ігнатов С.Л., Неізвестна Н.В., Павлюк Д.О., Севрюк Б.М., Шуляк І.С. Удосконалення геодезичних методів оцінювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу

115

13.         

Артеменко В.А., Петрович В.В. Про прогнозованість гідрологічних часових рядів

126

14.         

Башкевич І.В., Євсейчик Ю. Б., Медведєв К. В., Паровенко О.М. Визначення стиснутої глибини потоку в підмостовому руслі малого мосту

133

15.         

Башкевич І.В., Євсейчик Ю. Б., Медведєв К. В., Паровенко О.М., Святишенко І.І. Вплив ступеня затоплення та стиснення на протікання потоку в отворі гідротехнічної споруди при неусталеному русі рідини

140

16.         

Ворошнов С.М., Онищенко А.М., Федоренко О.В., Чиженко Н.П., Шалінський В.В. Методологічні аспекти комплексного підходу до розрахунку й аналізу роботи мостових прогонових будов із ортотропними плитами проїзної частини

149

17.         

Гаркуша М.В., Клименко М.І., Оніщенко А.М. Аналіз технічного стану гідротехнічних споруд транспортного будівництва з дорожніх водопропускних труб від впливу корозії

164

18.         

Кот Д.В. Дослідження зразків плит незнімних залізобетонних опалубок з напруженою арматурою для плит проїзної частини мостів

174

19.         

Плазій Є.П. Метод оцінки довговічності асфальтобетонного покриття з використанням базальтової фібри на автодорожніх мостах

184

20.         

Артеменко В.А., Петрович В.В. Регресія максимумів та її використання у гідроекологічних дослідженнях

200

21.         

Алєксєєнко О.В., Артемчук Ю. В., Корітчук С.О., Петрашевський О.Л. Пропозиції по вдосконаленню термінології транспортної системології (Частина 6)

206

22.         

Безверхий О.І., Донець В.В., Чухан Д. А. Аналіз доступності та удосконалення веб-продукту для користувачів з обмеженими можливостями на прикладі http://www.ntu.edu.ua/

217

23.         

Безверхий О.І., Куценко О.І., Шкабура О.Ю. Типові особливості архітектури односторінкових кросплатформених веб- додатків

226

24.         

Дерегуз І.А., Кульбовський І.І., Мельниченко О.І., Сорочинська О.Л., Харута В.С. Моделювання процесів з покращення безпеки праці на основі сучасних міжнародних стандартів

234

25.         

Дмитриченко М.Ф., Токін О.П., Харченко А.М. Розробка системних заходів з покращення якості освітнього процесу в національному транспортному університеті

241

26.         

Дем’янюк В. А. Побудова фрикційних характеристик пар тертя гальмівних механізмів у вигляді поліноміальних моделей третього порядку

252

27.         

Диких О.В., Сахно В.П. До питання щодо створення причіпного автобусного поїзда

260

28.         

Пацьора Д.І., Томашевська М.С. Моделювання робочих процесів інноваційних землерийних машин безперервної дії

269

29.         

Борисенко Є.О. Конкурентні переваги як критерії відбору переможця публічних закупівель в мостобудівній галузі України (на основі адаптації японського досвіду)

277

30.         

Гайдай Г.Г., Дудка Т.В., Петровська С.І., Швець Л.В.  Формування та розвиток інтелектуального капіталу як передумова підвищення потенціалу конкурентоспроможності підприємства

285

31.         

Гречан А.П.  Особливості функціонування транспортного підприємства як мікроекономічної соціально-економічної системи в умовах воєнного стану

292

32.         

Козак Л.С., Федорук О.В. «Зелений» тренд структурних змін та бізнес-ініціативи щодо сталого розвитку економіки на глобальному та національному рівнях

298

33.         

Лук’яненко К.О. Формування вартості витрат за видами дорожніх робіт

310

34.         

Спіцина А.Є. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій у розвитку національної інноваційної системи

317

35.         

Гребельник М. М., Дехтяренко Д.П., Порфіренко В.І. Управління екологічною мобільністю при організації міських пасажирських перевезень

325

36.         

Команчук С.В. Принципи формування стратегії розвитку міського транспорту

336

37.         

Лихоступ М.М., Усиченко О.Ю.  Концепція стратегічного планування дорожнього господарства

345

38.         

Бакалінський О.В. Зміна деструктивної транспортної поведінки мешканців передмість на основі тотального управління споживчою цінністю маятникових поїздок до міста

351

39.         

Іванчук С.І., Компанець К.А., Міска В.Г., Сидоренко Т.М. Формування інноваційної стратегії розвитку сфери гостинності

364

40.         

Антоненко Н.В. Перспективи автоматизації обліку в Україні

373

41.         

Бондаренко Л.П., Петренко Н.В., Ляшенко Я.Г. Аналіз математичних методів реалізації порівняльного підходу в оцінці нерухомості

382

42.         

Гошовська В.В., Горобінська І.В., Масалітіна В.В., Наконечна С.А. Особливості отримання кредиту в іноземній валюті та його облік і аудит на підприємстві

391