Вісник Національного транспортного університету, Випуск 33, 2015

 

Амеліна Н.К., Ємельянцева Д.І. До питання державного регулювання цін – втручання держави в механізм саморегулювання ринку чи об’єктивна необхідність............. 3

Антоненко Н.В. Cтворення центру сертифікованого навчання 1С в НТУ.. 9

Бабич Л.М. Інноваційна складова як необхідна передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспортної галузі 15

Бабич Л.М. Особливості фінансового планування на автотранспортних підприємствах........ 23

Бідняк М.Н. Теорія і практика сучасного управління.............. 33

Бойко В.В., Любарська Н.В. Систематизація факторів формування вартості автотранспортного підприємства.......... 39

Бойко В.В., Парфентьєва О.Г. Методичне забезпечення економічної діагностики потенціалу розвитку підприємства.......... 47

Бондар Н.М. Управління розвитком транспортної інфраструктури в контексті сучасної парадигми «нового державного управління»............ 55

Бондаренко Є.В., Яценко І.В. Підвищення ефективності інвестиційно-будівельного процесу за рахунок використання концепції та послуг девелоперських компаній................. 65

Волинець Л.М. Вплив політичних рішень на міжнародні перевезення України................... 70

Волинець Л.М., Онищенко К.В. Управління матеріальними потоками на прикладі Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України................... 75

Воякін В.Г.,  Омельянович О.Р. Аналіз ефективності і результативності системи менеджменту. Показники ефективності управління автотранспортного підприємства.......... 81

Дзюба О.М., Федченко А.О. Переваги переходу до міжнародних стандартів фінансової
звітності.................. 88

Дорошкевич Д.В., Мокін Є.М. Аналіз маркетингових можливостей транспортних
підприємств............ 97

Гречан А.П. Вплив дисконтування грошових потоків на показники ефективності
інвестування......... 104

Гречан А.П. Особливості формування інноваційної стратегії транспортних підприємств.......... 111

Грищук О.К., Язвінська О.М., Ткаченко В.А. Самостійна робота студентів у контексті європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи організації навчального процесу................. 118

Іванчук С.І. Порівняльний аналіз поглядів на еволюцію туризму................ 126

Карпенко О.А., Ковальчук С.О., Лажевська Н.М. Концепція інтендантства у сучасних соціально-економічних умовах розвитку України. 132

Комчатних О.В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств дорожнього господарства........ 142

Корольова О.І. Еволюція трактувань економічної сутності витрат................... 149

Кошарний В.О., Кошарний О.М. Державно-приватне партнерство в системі  інвестиційної підтримки розвитку туристичної галузі України................. 159

Козак Л.С., Гаврилюк Н.М. Функції та принципи реалізації концепції логістичного контролінгу на підприємстві......... 164

Козак Л.С., Федорук О.В. Перспективи розвитку наукового потенціалу національної економіки в контексті європейського вибору.................. 174

Лабута А.В. Розроблення методики визначення економічної доцільності переміщення рухомого складу підприємств автомобільного транспорту до обслуговуючого підприємства партнерства.......... 190

Литвишко Л.О., Васьківська Н.В. Порівняльна характеристика особливостей надання автосервісних послуг у США та Європі. 197

Мельниченко О.І., Кабанов В.Г., Цеков К.В., Лудченко Я.О. Роль зовнішніх джерел у довгостроковому фінансування українських підприємств.......... 205

Мороз К.О. Фактори впливу на функціонування ринку туризму...... 213

Порфіренко В.І., Гребельник М.М. Зниження ризиків невиконання туристичних зобов’язань шляхом впровадження акредитивної системи розрахунків за туристичні послуги................. 220

Соколова Н.М. Місце і роль оцінки цілісного майнового комплексу в системі антикризового управління............ 224

Соколова Н.М., Харченко А.М. Еколого-економічне оцінювання впливу автомобільних доріг на навколишнє середовище.......... 230

Хаврук В.О. Методи визначення номенклатурних груп в АВС-аналізі....... 239

Хоменко І.О., Хоменко В.С. Роль та значення процесів кластеризації у реформуванні транспортної системи країни.................... 254

Червякова В.В., Червякова Т.І. Економічні аспекти використання хмарних сервісів вітчизняними суб’єктами підприємницької діяльності............. 265

Чубінський М.А. Концептуальні засади впровадження в Україні прямого врегулювання збитків внаслідок дорожньо-транспортних пригод................... 276