Науково-технічний збірник ВІСНИК Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки» Випуск 3 (42), 2018

Бакуліч О.О., Севост’янова А.В. Проблеми вітроенергетичної галузі при розробці та управлінні проектами

3

BALAWENDER Krzysztof, JAWORSKI Artur, KRZEMIŃSKI Artur Stanowisko badawcze układu hamulcowego

10

Гутаревич Ю.Ф., Шуба Є.В., Овчинніков Д.В. Вплив величини добавки спиртових сполук до бензину на показники роботи карбюраторного двигуна

19

Дмитриченко М.Ф., Савчук А.М., Туриця Ю.О. Встановлення закономірностей формування товщини мастильного шару в стаціонарних умовах

29

JAWORSKI Artur, MĄDZIEL Maksymilian Porównanie wyników emisji toksycznych składników spalin z pojazdów samochodowych uzyskanych z systemu PEMS z modelem obliczeniowym EMEP/CORINAIR programu OPERAT FB

39

Кіндрацький Б.І., Літвін Р.Г. Класифікація несправностей двомасових маховиків у приводах автомобілів та причини їх виникнення

46

Ковбасенко С.В., Петренко В.Г., Голик А.В. Створення та налаштування мікропроцесорної системи живлення дизеля, що працює за газодизельним циклом

54

LATAŁA Dawid. Analiza problemów w zarządzaniu magazynem

66

Марков О.Д., Савостін-Косяк Д.О. Ефективність використання ресурсів підприємства автосервісу

71

Матейчик В.П., Володарець М.В., Курносенко Д.В. Особливості проблеми дистанційного оцінювання технічного стану складних систем на транспорті

79

MICHALSKI Jacek. Straty i szkody w drogowej spedycji mieszanej na podstawie analizy ryzyka przewozu towarów

91

Посвятенко Е.К., Посвятенко Н.І., Мельник Т.В. Матеріали у CVD-технологіях інженерії поверхні деталей засобів транспорту

105

Сахно В.П., Стельмащук В.В., Пазін Р.В.. Маневреність автопоїзда з причепом категорії О2

113

MICHALSKI Jacek. Bezpieczeństwo, oszustwa i kradzieże na podstawie odpowiedzi na ankietę osób pracujących na stanowisku spedytora transportu drogowego krajowego oraz międzynarodowego

127

Степанов О.В. Модель безпеки автотранспорту з використанням нечіткої логіки

137

Тарандушка Л.А., Яновський В.В. Ранжування номенклатури послуг для автосервісних підприємств

146

WEPRZĘDZ Patryk. Bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych

154

Трофімов І.Л. Oцінкa cтaну aтмocфepнoгo пoвітpя за умов збepeжeння мoтopних пaлив

161

Хрутьба В.О., Спасіченко О.В., Старинець Л.М.. Формування концепції екологічної безпеки Транспортної системи м. Києва

172

WOŚ Paweł, MICHALSKI Jacek. Wpływ wad strefy podpowierzchniowej "blechmantel" i struktury metalograficznej żeliwa na wartość zużycia tribologicznego i skłonność do zatarcia gładzi cylindrowych silnika wysokoprężnego

182

Цюман М.П., Грицук І.В., Смешек М. Дослідження використання теплового акумулятора для зниження шкідливих викидів автомобільного двигуна шляхом прискореного післяпускового прогріву каталітичного нейтралізатора

200

ZIELIŃSKA Edyta. Ocena towarowergo transportu drogowego w Polsce

213

Яковлєва А.В., Бойченко С.В., Щербаченко В.А.. Дослідження експлуатаційних параметрів авіаційного двигуна, з використанням альтернативних палив на основі відновлюваної рослинної сировини

222