Науково-технічний збірник ВІСНИК Національного транспортного університету.

Серія «Технічні науки» Випуск 5 (45), 2019

 

Андрусенко С.І., Бугайчук О.С., Подпіснов В.С. Процесна модель управління якістю освіти у вищих навчальних закладах

3

BALAWENDER Krzysztof. Prototypowe układy sterowania stosowane podczas badań silników spalinowych i ich elementów

14

Гончар М.О., Високович Є.В., Ніколаєнко В.А. Динамічна модель мобільної землерийної машини безперервної дії з ланцюгово-балковим робочим органом

25

JAKUBOWSKI Mirosław. Wpływ modyfikacji układu chłodzenia prototypowego silnika VCR na przepływ cieczy chłodzącej

35

Дмитриченко М.Ф., Білякович О.М., Савчук А.М., Туриця Ю.О. Механізм формування адсорбційних граничних шарів на поверхні металу

43

JAWORSKI Artur. Problematyka wyznaczania współczynników oporów ruchu samochodów do badań emisji zanieczyszczeń spalin w warunkach symulowanych na hamowni podwoziowej

52

Кухарьонок Г.М., Березун В. І. Напрями забезпечення екологічних показників дизеля

59

KRZEMIŃSKI Artur, LEJDA Kazimierz, USTRZYCKI Adam. Influence of dodecanol addition on the energy value of diesel oil mixture with ethanol

67

Лісовал А.А. Налаштування мікропроцесорного ПІД-регулятора швидкості для застосування на автомобільному дизелі

74

LATAŁA Dawid. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w transporcie samochodowym

80

Ложачевська О.М., Порфиренко В.І., Кочеткова В.В. Модель вибору раціонального маршруту в пасажирському сполученні

86

LEW Krzysztof, LEŚNIAK Anna. Safety in rail transport

96

Marunych V.S., Vakarchuk I.M., Kharuta V.S., Tyshkevych M.M. Perspectives of the accumulative system "how to become a ministry of transport and infrastructure?"

103

Посвятенко Е.К., Аксьом П.А. Про природу впливу деформаційного зміцнення на оброблюваність аустенітних сталей

113

MĄDZIEL Maksymilian. Characteristics of roundabouts

122

Савін Ю.Х., Савенок Д.В., Пархоменко О.О. Закордонний досвід створення постів самообслуговування на підприємствах автосервісу

128

MICHALSKI Jacek, WOŚ Paweł. Analiza ryzyka zdarzeń drogowych samochodu wypadającego z drogi i ryzyka obrażeń osób, spowodowanych konstrukcjami wsporczymi pionowego oznakowania drogi z uwzględnieniem bariery ochronnej

137

Савостін-Косяк Д.О. Оцінка технічного стану міських автобусів в умовах експлуатації

146

WOJEWODA Paweł, RZESZUTEK Agnieszka, NIECKARZ Marcin Analiza stanu śródlądowych dróg wodnych w Polsce

154

Шуба Є.В., Сирота О.В., Тріфонов Д.М. Поліпшення паливної економічності та екологічних показників тракторного дизеля в режимі прогріву використанням теплового акумулятора фазового переходу

163

ZIELIŃSKA Edyta. Ocena transportu morskiego w Polsce

171

Zaporozhets О.І., Synylo K.V. The main concepts of the PolEmiCA technique for stationary sources of emission in airporst

179