Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки».

Науковий журнал. Випуск 2 (52), 2022

 

1.            

Амеліна Н.К., Клименко І.С., Левіщенко О.С. Стратегія розвитку підприємств автосервісу та оцінювання їх інвестиційної привабливості

3

2.            

Бабич Л.М., Карлова І.О., Корольова О.І. Облікова політика щодо власного капіталу в контексті різних організаційно-правових форм суб’єктів господарювання

9

3.            

Бакалінський О.В., Маліцький В.В. Оновлення процедури встановлення ціни на послугу з використання вантажних вагонів АТ «Укрзалізниця»на основі підходу Ф. Ремсі

22

4.            

Бакуліч О.О., Бокий А.В. Омніканальний маркетинг, як ефективний спосіб взаємодії з споживачем

33

5.            

Бойко В.В., Складанівська О.О. Теоретичні основи забезпечення моніторингу результативності діяльності автотранспортних підприємств

40

6.            

Бондар Н.М., Барвінська-Мавайович А.,Сагайдак Є.С.Теоретичні засади узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства

50

7.            

Волинець Л.М., Хоменко І.О., Халацька І.І., Нагорний П.В., Сопоцько О.Ю. Зовнішньоекономічна безпека підприємств Українив умовах інтеграції логістичних ланцюгів поставок

57

8.            

Воркут Т.А., Білоног О.Є., Горбенко О.В., Дмитриченко А.М., Петунін А.В., Срібна Н.В. Управління проєктами громадської участі – як сфера застосування портфельно-орієнтованого управління

65

9.            

Горобінська І.В. Модернізація схем банківського кредитування на основі державно-приватного партнерства

81

10.         

Горячко К.К. Теоретичні засади споживчої цінності рекреаційних послуг

89

11.         

Гречан А.П., Гречан П.Ю. Механізм управління інноваційною активністю підприємства

104

12.         

Гурч Л.М..,Коляда О.О., ВиговськаІ.А.Організація проведення наукових досліджень при виконанні кваліфікаційних робіт»

112

13.         

Гуцалюк О.І. Діалектика поняття операційна діяльність на підприємстві

119

14.         

Дмитриченко М.Ф., Токін О.П., Харченко А.М. Аналіз якості підготовки бакалаврів у 2021 році в Національному транспортному університеті за результатами звітів голів екзаменаційних комісій

126

15.         

Жулин О.В. Розвиток цифрових фінансових послуг на засадах інклюзивності

137

16.         

Зеленюк-Джунь Л.В. Фінансове забезпечення діяльності комунальних підприємств транспортної галузі

145

17.         

Кірічок О.Г., Маліченко В.І. Роль транспортної галузі у стійкому розвитку економіки України

154

18.         

КозакЛ.С., ФедорукО.В. Економіко-правове забезпечення антикризового управління персоналом в сучасних реаліях розвитку бізнесу

161

19.         

Компанець К.А., Іванчук С.І., Бондаренко В.А. Особливості формування інноваційних трендів в туристичній сфері на основі сучасних потреб споживачів

172

20.         

Комчатних О.В., Редько Н.О. Роль інновацій в управлінні ланцюгом постачання

181

21.         

Лаврик І.Ф., Омельянович О.Р., Гончар Т.М. Формування стратегії управління мотиваційним механізмом розвитку персоналу

189

22.         

Левкοвець Н.П., Кοвальчук К.С. Οцінка сучаснοгο стану та удοскοналенняфінансування дефіциту бюджету

197

23.         

Левченко О.О. Теоретичні підходи до оцінки управління персоналом організацій

204

24.         

Назаренко Я.Я. Розвиток організаційно-економічного механізму функціонування недержавних пенсійних фондів України

215

25.         

Порфіренко В.І., Дехтяренко Д.П., Гребельник М.М., Хобта М.О. Транспорт мегаполісів: сучасний стан, проблеми, реінжиніринг та екологічне вдосконалення

224

26.         

Севост’янова А.В., Турчин О.О. Ідентифікація та аналіз особливостей і взаємозв’язків між фундаментальними поняттями логістики та управління ланцюгами поставок

234

27.         

Славінська О.С., Бубела А.В., Загорняк О.В., Руженський М.М. Проблемні питання стратегічного планування розвитку мережі автомобільних доріг загального користування в Україні

245

28.         

Смагін В.Л., Ільченко В.Ю., Малахова Ю.А., Заплітна Т.В. Дослідження інституціональних закономірностей розвитку фінансового ринку в нерівноважних економічних системах

257

29.         

Спіцина А.Є. Значення професійної компетентності персоналу в умовах конкуренції

269

30.         

Сукманюк В.М. Моделювання ризиків проєктів державно-приватного партнерства

276

31.         

Тарануха О.М. Управління брендами міжнародних компаній

286

32.         

Червякова В.В. Удосконалення управління державними цільовими програмами та проектами на основі портфельного підходу

292

33.         

Швець Л.В., Дудка Т.В., Гайдай Г.Г., Перебийніс Л.В. Краудфандингяк перспективний механізм фінансування інноваційного бізнесу

308

34.         

Щербакова Н.О., Козадаєва Д.С. Особливості організації світового круїзного туризму

315