Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки»

Науковий журнал. Випуск3(53), 2022


-->

1. Аль-Амморі Алі, Червякова Т.І. Контроль знань з використанням динамічних електронних білетів під час дистанційного навчання в умовах пандемії COVID-19

3

2. Андрусенко С.І., Бугайчук О.С., Будниченко В.Б., Подпіснов В.С. Оптимізація виробничої структури автотранспортного підприємства

13

3. Баран С.А., Куцман О.М., Гринчак І.І. Прогнозування довговічності дорожнього покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону

27

4. Баранов Г.Л., Комісаренко О.С., Войденко О.К. Еволюція інтелектуальних транспортних систем за розвитком розумних технологій

39

5. Безверхий О.І., Куценко О.І. Особливості  застосування мобільних додатків для транспортної галузі

51

6. Босенко В.М., Тімков О.М., Ященко Д.М., Корпач О.А. Динамічні системи управління візком напівпричепа

58

7. ВиговськаІ.А.,Щодо умов руху транспортних потоків на мережі автомобільних доріг загального користування

68

8. Вишенська О.В., Білобрицька О.І., Мейш Ю.А. Лінійні розширення диференціальних рівнянь з імпульсним збуренням

75

9. Воркут Т.А., Божок Ю.О., Лущай Ю.В., Петунін А.В., Харута В.С. Структурування портфелів проєктів громадської участі

82

10. Гавриленко О.В., Дмитрук О.Ю., Тетерук А.В. Використання математичних моделей та засобів штучного інтелекту для  автоматизації написання музичних творів

95

11. Гора М.Д. Поліпшення енергетичних показників двигуна з іскровим запалюванням в режимах повних навантажень

104

12. Гурч Л.М., Долінська Т.В. Розумне місто: реалії та майбутнє України

110

13. Гутаревич Ю.Ф., Ричок С.О. Поліпшення паливної економічності двигуна з іскровим запалюванням удосконаленням способу відключення групи циліндрів при регулюванні енергетичних показників комбінованим методом

118

14. Данчук В.Д., Сватко В.В., Богданець Є. І. Метод оптимізації маршруту вантажних перевезень в містах з використанням інформаційних технологій на основі модифікованого мурашиного алгоритму

127

15. Дмитриченко М.Ф., Міланенко О.А., Савчук А.М., Глухонець О.О., Туриця Ю.О., Кущ О.І., Косенко М.І. Управління екологічною безпекою мегаполісу

138

16. Дулеба А.Д., Сопоцько Ю.О., Дулеба Н.В. 3D-моделювання зубозаокруглюючих впадин накатника для формування торцевих поверхонь зубців шестерень транспортних засобів накатуванням

146

17. Коваленко О.Л. Розробка альтернативних варіантів стратегічних рішень у публічній сфері за інноваційною методикою

156

18. Ковбасенко C.В., Бугрик О.В., Сімоненко В.В., Мороз В.В. Визначення раціональних параметрів використання дизельного біопалива з утилізованих відходів продовольчих жирів

163

19. Корчевська А.А. До питання про вплив змін транспортної інфраструктури на характеристики транспортного потоку

172

20. Костьян Н.Л. Комплексна оцінка енергоефективності міського пасажирського транспорту

178

21. Красноштан О.М. Управління та розвиток людських ресурсів в процесі інноваційного розвитку транспортних систем

186

22. Куницький М.О. Гідравлічний розрахунок потоків стічних вод в каналізаційних мережах за допомогою програми «TEMPEST»

200

23. Кухтик Н.О., Кухтик В.В., Барабаш О.В. Характер зміни концентрацій забруднюючих речовин у відпрацьованих газах в процесі руху легкового автомобіля

210

24. Лановий О.Т., Кисельов В.Б., Кошарний О.М. Методологічні основи синтезу моделей прогнозування раціонального функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг

218

25. Лісовал А.А., Гуменчук М.І. Перспективи та етапи застосування біогазу в енергетиці і на транспорті України

231

26. Лобода А.В. Реалізація положень Закону України «Про основи національного спротиву» через адаптацію програми дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» в НТУ до вимог воєнного стану

240

27. Марунич С.В., Старинець Л.М. Сучасні підходи з декарбонізації та принципи зниження параметричного забруднення об’єктів аеропортової інфраструктури (на прикладі міжнародного досвіду)

248

28. Мусійко В.Д., Коваль А.Б., Пацьора Д.І. Визначення раціональних параметрів конструкції лоткових розвантажувальних вузлів безківшевих роторних робочих органів траншейних екскаваторів

255

29. Невінгловський В.Ф., Стьожка В.В., Шпиг А.Ю.,Шнайдер М.І. Досвід застосування пластифікаторів серії FluxOil для виробництва сумішей холодних бітумомінеральних дорожніх

268

30. Павловський М.В. Результати розрахунку масових викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами та витрати палива автомобіля з дизелем на математичній моделі

277

31. Панін М.І., Самойленко І.В. Зріджений нафтовий газ з добавкою водневмісного газу як спосіб поліпшення показників двигунів з іскровим запалюванням

283

32. Попелиш Д.М. До визначення поперечної стійкості автомобіля-цистерни

291

33. Порфіренко В.І., Кудін Є.Р. Заходи мінімізації забруднення довкілля при експлуатації автотранспорту

301

34. Прокудін Г.С., Ремех І.О. Теоретичні основи організації вантажних перевезень на транспортних мережах

312

35. Самойленко Є.С. Моделювання рівня забруднення міст шляхом управління параметрами транспортного потоку

322

36. Січко О.Є., Пархоменко О.О., Кошарний М.М., Годованюк П.Д. Закономірності та особливості формування потреби у запасних частинах на підприємствах автосервісу

329

37. Сисоєв І.К., Гавриленко В.В., Шумейко О.А., Рудоман Н.В., Донець В.В. Перспективи алгоритмічної мови Python в опануванні студентами дисциплін машинного навчання

337

38. Солтус А.П., Клімов Е.С., Тарандушка Л.А. Особливості кінематики і динаміки керованого колеса залежно від довжини цапфи

344

39. Топольськов Є.О., Вітер М.Б., Федін С.С. Моделі і алгоритм маршрутизації перевезень з урахуванням відстаней та ймовірностей безперешкодного проїзду автотранспорту

359

40. Усиченко О.Ю., Плитус Р.М. Аналіз показників міцності полімерних геоґраток в армоґрунтових конструкціях автомобільних доріг

370

41. Федоров В.В., Філіпова Г.А. Зменшення рівня внутрішнього шуму бронеавтомобіля «Новатор»

378

42. Хабутдінов Р.А. Принципи і методи концептуального підвищення енергоресурсної ефективності автотранспортних засобів і послуг в їх життєвих циклах

389

43. Човча І.В. Маневреність автопоїзда з причепом категорії О1

399

44. Чупайленко О.А., Білокур М.В., Поліщук Р.В., Колесник Ю.О. Логістика функціонування мультимодальних перевезень

409

45. Шлюнь Н.В., Заєць Ю.О. Про внутрішній механізм термопошкоджень в армованих композитах з термомеханічною несумісністю їх фаз

427

46. Івко А.В. Підходи синкретичного управління в проектах відновлення дорожньої інфраструктури

433

47. Славінська О.С., Рутковская І. А., Бубела А.В., Усиченко О.Ю. Перспективи впровадження дуальної вищої освіти при підготовці фахівців для транспортної галузі України

443