Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки».

Науковий журнал. Випуск 4 (54), 2022

 

1.        Бакуліч О.О., Голоденко В.О. Сутнісна характеристика механізмів еколого-економічного управління

3

2.        Бондар Н.М., Сукманюк Є.С., Сагайдак В.М. Прояв ризиків опортунізму під час реалізації проєктів державно-приватного партнерства

9

3.        Волинець Л.М.,  Зачосова Н.В., Халацька І.І., Бичкова Н.Д., Яковенко М.С. Стратегічне управління розвитком персоналу як елемент кадрової політики підприємства

16

4.        Гавриленко О.В., Новаківська К.Д., Шумейко О.А. Вибір найбільш впливових економічних факторів для прогнозування курсу долару США

26

5.        Годованюк П.Д., Кошарний М.М., Макартецький О.В. Підвищення ефективності інновацій
на промислових підприємствах

36

6.        Гуцалюк О.І. Цифровізація податкової роботи підприємства через використання
електронних сервісів податкових органів

42

7.        Демішкан Ф.В. Методи ситуаційного коригування стратегічної діяльності АТП
в умовах кризи

47

8.        Дудка Т.В., Пересада Т.М., Дудко А.Ю., Солоденко Ю.М. Особливості формування
тарифів на вантажні перевезення

56

9.        Дулеба Н.В., Кириченко Г.В., Васільцова Н.М., Дулеба А.Д. Міжнародна економічна
безпека як наслідок глобалізації

62

10.     Захарова Ю.І. Аналіз підходів щодо визначення сутності та змісту поняття якості освіти

69

11.     Кірічок О.Г., Марценюк М.В. Теоретичні засади концепції транспортної логістики

77

12.     Козак Л.С., Федорук О.В. Економіко-правове забезпечення сталого функціонування господарських систем у контексті посилення ефективності реалізації принципів інклюзивного розвитку

84

13.     Команчук С.В., Формування стратегії екологічної модернізації міського транспорту

97

14.     Компанець К.А., Железняк К.Л., Капшук А.А. Мотиваційна стратегія як засіб управління людськими ресурсами

106

15.     Левкοвець Н.П. Фінансова діагностика ПрАТ «Рено Україна»  як запорука
фінансово-економічної безпеки

114

16.     Левчук Н.М., Петровська С.І. Імпортна діяльність в Україні та шляхи її вдосконалення

121

17.     Ложачевська О.М. Перспективи розвитку світового ринку послуг

133

18.     Мельник О.Ю. Маркетингові дослідження транспортної інфраструктури України

141

19.     Міщенко М.І., Цюман Є.С.Cучасний стан діяльності транспортного сектору України

151

20.     Мунд Я.-П., Хрутьба В.О., Валор Е., Головко А.А., Нікітченко Ю.С., Хрутьба Ю.С. Удосконалення дистанційної освіти в Україні: погляд викладачів та студентів

158

21.     Невінгловський В.Ф., Загорняк О.В., Соколова Н.М. Економічні проблеми суб’єктів господарювання дорожньої галузі під час воєнного стану

169

22.     Павлюк В.І., Муленко В.М. Україна в глобальному поділі праці: виклики та можливості

177

23.     Савін Ю.Х., Пархоменко О.О. Визначення вільного виробничого потенціалу
підприємств автосервісу для створення постів самообслуговування

186

24.     Славінська О.С., Бубела А.В., Руженський М.М. Регуляторний вплив держави на інвестиційну діяльність в контексті економічного зростання

193

25.     Сніжко Л.Л., Височило О.М. Особливості розроблення операційної стратегії
 транспортних підприємств з урахуванням життєвого циклу сервісного продукту

200

26.     Хоменко І.О., Горобінська І.В., Головатий В.В. Ретроспективний аналіз становлення
системи оподаткування

210

27.     Червякова В.В., Червякова Т.І. Потенціал створення доданої вартості в автомобільній
галузі на основі квантових обчислень

220

28.     Шевченко О.Є. Вплив інноваційного підприємництва на відновлення економіки
у післявоєнний період: зарубіжний досвід

231