Вісник Національного транспортного університету, Випуск 34, 2016

 

Андрусенко О.М. Біфуркаційні випинання та малі згинальні коливання бурильної колони в каналі горизонтальної свердловини.................. 3

Андрусенко С.І., Бугайчук О.С. Організація технічної експлуатації автомобілів в Україні за сучасних умов............................. 12

Артеменко Р.В., Цюман М.П. Оцінювання можливості поліпшення паливної економічності та екологічних показників ДВЗ утилізацією теплової енергії в термоелектричному генераторі................... 21

Бакуліч О.О., Левіщенко О.С., Левіщенко Д.К.  Соціально-економічне обґрунтування впливу шумозахисних заходів на навколишнє середовище................. 29

Бакуліч О.О., Мусатенко О.В., Самойленко Є.С. Дослідження  основних характеристик розподільчої системи доставки вантажів....... 36

Баранов Г.Л., Косенко В.Р., Прохоренко О.М. Моніторинг довкілля та якості логістичного обслуговування для попередження ризиків зіткнення та безпеки руху ВТЗ..................... 45

Березняцький В.В. Оптимізація часу простою  автомобілів у ремонті і обслуговуванні
за рахунок удосконалення оперативного планування виконання цих робіт..................... 56

Боровий М.О., Гололобов Ю.П., Ісаєнко Г.Л., Ніколаєнко А.В. Виникнення та трансформація нерозмірно модульованої структури  в політипах напівпровідників TlInS2........................... 60

Вакарчук І.М., Корітчук С.О., Пилипейко С.С. Постановка задачі взаємодії видів транспорту
в регіональних транспортних системах ..................................... 70

Гамеляк І.П., Шургая А.Г., Якименко Я.М., Дорошенко Ю.М., Дмитриченко А.М.,
Чиженко Н.П., Кос М.В.
Удосконалення технології влаштування монолітного парапетного огородження типу “Нью-Джерсі”........................ 78

Глушакова О.В., Глазунов С.М. Самозбудження крутильних коливань бурильної колони в циліндричному каналі похилої свердловини.. 89

Говорун А.Г., Мержиєвська Л.П., Павловський М.В., Бугрик О.В. Розширення паливної бази двигунів колісних транспортних засобів використання біодизельних палив, отримуємих з утилізованих відходів сільськогосподарського виробництва................ 96

Горбай О.З., Керницький І.С. Оцінка відповідності установки газобалонного обладнання міських  автобусів нормативним вимогам .................... 105

Гордієнко В.П., Мустяца О.Н.,  Ковальова Г.М. Механо-хімічний вплив на стуктуру і термомеханічні властивості термопластичних систем: поліетилен-карбіди...................... 114

Гужевська Л.А., Даниленко І.В. Формування розвізно-збірних маршрутів методом
Кларка-Райта при доставці експрес-відправлень............... 122

Гуляєв В.І., Заєць Ю.О. Перетворення фронтів розривних хвиль в пружному шаруватому середовищі змінної густини...................... 130

Гутаревич Ю.Ф., Карев С.В., Шуба Є.В., Філоненко О.Д. Дослідження впливу добавки водневмісного газу на показники роботи бензинового двигуна в різних швидкісних і навантажувальних режимах.................... 138

Дехтяр А.С. Несна здатність консольних циліндричних  оболонок................... 146

Дем’янюк В.А., Мусійко В.Д. , Коваль А.Б. Синтез алгоритму функціонування універсальної землерийної машини з лінійною траєкторією різання ґрунту, перпендикулярною до осі тягача................... 153

Дмитриченко М.Ф., Білякович О.М., Міланенко О.А., Туриця Ю.О., Руденко О.В. Дослідження ефективності мащення та закономірностей формування негідродинамічної складової товщини мастильного шару в контакті..................... 165

Іщенко Р.М., Манько Д.Ю., Балагура І.В. Відображення публікацій з фізики українських вчених у базі даних Scopus...... 171

Єгоров С.О., Дятчик Д.І., Покшевницька Т.В. Сертифікація учасників мереж трансферу технологій................. 180

Карев С.В. Оцінка впливу комбінованого методу регулювання потужності та рециркуляції відпрацьованих газів на паливну економічність та екологічні показники автомобіля, обладнаного сучасним бензиновим двигуном................... 185

Клименко Ю.М., Білецький В.О. Аналіз та експериментальна перевірка особливостей конструкції і методів діагностування автомобільних причепів з інерційною гальмівною
системою................... 191

Косарчук В.В., Кульбовський І.І., Агарков О.В. Сучасні методи зміцнення і підвищення зносостійкості пар терт............................ 202

Кошарний О.М., Кошарний В.О. Удосконалення організації перевезень пасажирів на міжнародних автобусних маршрутах (на прикладі маршруту Київ-Прага)........................ 211

Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю., Хрутьба В.О. Моделювання впливу техногенного тритію на еко- і біосистеми....... 216

Кунченко-Харченко В.І. Математична модель системи управлінського документообігу......... 225

Марчук О.В., Гнєдаш С.В., Левківський С.А., Дідиченко І.М. Модель розрахунку вільних коливань товстостінних шаруватих анізотропних циліндричних оболонок................... 235

Марков О.Д., Ковальов А.В., Скиба А.П., Приз О.О. Оптимізація виробничої структури
автосервісу................
247

Матейчик В.П., Цюман М.П., Смешек М. Особливості моніторингу і контролю показників екологічної безпеки транспортних засобів і транспортних потоків в умовах інтелектуальних
систем....................... 255

Мейш Ю.А. Вимушені коливання поперечно підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу на пружній основі при нестаціонарних навантаженнях.......... 267

Мигущенко Р.П., Щапов П.Ф., Тверитникова О.Є. Статистичні моделі багатовимірних об'єктів параметричного контролю................... 275

Мозговий В.В., Куцман О.М., Баран С.А., Боровик І.І. Особливості проектування нежорстких дорожніх одягів із застосуванням армованих асфальтобетонних шарів для автомобільних доріг.......................... 283

Мозговий В.В., Онищенко А.М., Ольховий Б.Ю., Опрощенко І.О., Куцман О.М., Баран С.А., Різніченко О.С. Оцінка довговічності асфальтобетонного покриття шляхом випробування асфальтобетону на стійкість до накопичення залишкових деформацій............... 294

Мусійко В.Д. Синтез механізму навішування робочого органа машини відкриття трубопроводів на тягачі.................... 303

Наумова Н.М., Наумов В.О. Аналіз сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у сфері зв’язків із громадськістю........... 310

Онищенко А.М., Різніченко О.С., Куртєв В.С. Методика визначення міцності зчеплення між асфальтобетонним покриттям та залізобетонною основою мосту при зсуві......... 319

Осіпа Л.В. Переклад технічних текстів за допомогою систем машинного перекладу.................. 328

Пасічник А.М., Лебідь І.Г., Пасічник В.А., Середіна Ю.О. Проблеми транспортного забезпечення виробництва тепловиділяючих збірок для атомних електростанцій.......... 334

Петрашевський О.Л., Попелиш І.І., Корітчук С.О. Удосконалення системи забезпечення авіаційної безпеки методом управління ризиками 342

Петрик А.В. Методологія розрахунку технологічних параметрів транспортних систем при створенні експортної партії зернових вантажів..... 347

Поліщук В.П., Єресов В.І., Куницька О.М., Корчевська А.А., Корчевський А.О., Лановий О.Т. Аналіз існуючого стану автомобілізації та системна криза боротьби з аварійністю на автомобільних дорогах...................... 354

Поліщук В.П., Єресов В.І., Куницька О.М., Корчевська А.А., Корчевський А.О., Лановий О.Т.  Підвищення ефективності складування за рахунок автоматизації складу 364

Посвятенко Е.К., Аксьом П.А., Будяк Р.В. Основні напрямки поліпшення оброблюваності деталей із аустенітних сталей 370

Прокудін Г.С., Омаров Д.М., Прокудін О.Г. Підвищення продуктивності та якості автобусних пасажирських перевезень в місцях-конгломераціях......... 378

Прокудін Г.С., Чупайленко О.А. Підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку транспортних послуг 388

Прокудін Г.С., Чупайленко О.А., Дудник О.С., Прокудін О.Г., Омаров Д.М. Mодель організації мультимодальних вантажних перевезень у міжнародному сполученні................ 397

Процик О.П., Іорданова С.С. Дослідження тривалості процесу доставки вантажів .................... 407

Рутковська І.А., Федій І.С. Аналіз методик оцінювання забруднення придорожнього
середовища...............
414

Савін Ю.Х., Митко М.В. Доцільність створення виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту автомобілів 424

Самбур Е.О. Актуальність удосконалення діагностування дизелів із системою
Common-Rail............. 430

Сахно В. П., Прогній П До аналізу впливу перекосу осей напівпричепа на стійкість руху автопоїзда в гальмівному режимі. 434

Середа В.Р. Аналіз закордонного досвіду з організації паркування дорожніх транспортних засобів....................... 443

Сістук В.О., Богачевський А.О., Троян О.В.  Підвищення безпеки дорожнього руху на
Т-подібному перехресті з переходом в Х-подібне у місті Кривий Ріг..... 447

Січко О.Є., Волков О.Ф., Потьомкін Р.О. Оцінка ефективності централізації виробничих процесів ТО і ПР як системи масового обслуговування......... 455

Славін В.В., Манько І.В., Гунько А.В. Вплив технічного стану елементів корекції складу паливоповітряної суміші на паливну економічність автомобіля................ 463

Сохань В.В., Мельниченко О.І. Ефективна модель оперативного управління проектами в дорожньому будівництві................ 471

Степанов О.В. Безпека автотранспорту в системі ВАДС........ 478

Хабутдінов А.Р. Правила алгоритмічного управління автомобілем і метод аналізу ризико-регулятивного водіння...................... 485

Хабутдінов Р.А. Системна проблема інноваційного розвитку автотранспорту в умовах теоретичного заперечення транспортних технологій і виробництва.............. 491

Хмельов І.В., Гусєв О.В., Алєксєєнко О.В., Піцик М.Г. Моніторинг енергетичної ефективності міських автобусів................... 499

Хомяк А.Я., Залізнюк М.О. Врахування психофізіологічних якостей водіїв при маневруванні транспортних засобів ................................... 506

Худолій М.М., Чуб А.М.  Оцінка невизначеності вимірювання динамічної в’язкості олив ротаційним віскозиметром .......... 518

Шевчук Л. В. Основні аспекти механіки існуючих моделей коливань кружляння бурильних колон......................... 526

Ширяєва С.В., Даньківська К.І. Аналіз вантажопотоків різних видів транспорту України...................... 533

Ширяєва С.В., Конрад Т.І. Обґрунтування розділення руху вантажних і пасажирських поїздів
в Україні в контексті підвищення ефективності автомобільно-залізничних вантажних перевезень................. 541

Ширяєва С.В., Свірін Д.О. Аналіз стану міжнародних автомобільних перевезень вантажів
в Україні.................... 554

Шлюнь Н.В. Вплив сили тертя на біфуркаційне випинання бурильних колон в прямолінійних похилих свердловинах............ 561

Ювілеї. Доктору технічних наук, професору Хмарі Леоніду Андрійовичу – 70 років!.................... 570