Вісник Національного транспортного університету, Випуск 32, 2015

 

1.      Бойченко С.В., Личманенко О.Г. Причинно-наслідковий аналіз модифікації складу авіаційних
бензинів....................... 3

2.      CIECIŃSKA Barbara. Analiza możliwości konstytuowania swobodnej energii powierzchniowej przed nakładaniem powłok ochronnych................. 14

3.      Бойченко С.В., Лейда К. Європейський досвід і перспективи системи утилізації та рециклінгу транспортних засобів 20

4.      JAKUBOWSKI Mirosław, BALAWENDER Krzysztof. Parametry  fizykochemiczne  paliwa  syntetycznego  przeznaczonego  do zasilania silników o ZS 29

5.      Говорун А.Г., Мержиєвська Л.П., Куций П.В. Результати розрахункових досліджень коефіцієнта розсіювання енергії... 36

6.      JAWORSKI Artur, KUSZEWSKI Hubert, LEJDA Kazimierz, USTRZYCKI Adam,WOŚ Paweł. Szacunkowa ocena miar strat społecznych na wybranej drodze wyznaczonych przy użyciu metody oceny wpływu na
BRD
............................ 43

7.      Говорун А.Г., Павловський М.В., Бугрик О.В. Про деякі особливості адаптації біодизельних палив для дизелів сучасних транспортних засобів, що перебувають в експлуатації............... 49

8.      Горідько Н.М., Дуплік Ю.В. Підвищення якості безперервної екологічної освіти на основі управління знаннями.................... 58

9.      KONIECZNY Dariusz, , LEJDA Kazimierz, MĄDZIELMaksymilian. Jakość  rzeszowskiej  komunikacji  miejskiej 66

10.  Грицук І.В. Організація управління процесом формування оптимального температурного стану
двигуна і транспортного засобу........................ 71

11.  KRZEMIŃSKI Artur, LEJDA Kazimierz. Przewóz towarów niebezpiecznych Środkami transportu
drogowego
.................. 81

12.  Гутаревич Ю.Ф., Сирота О.В. Розрахункові дослідження екологічних показників бензинового
двигуна в неусталених режимах за різних методів регулювання потужності................. 87

13.  KURZYNA Zbigniew, MICHALSKI Jacek, WOŚ Paweł. Analiza warunków współpracy tulei cylindrowej z tłokiem w silniku o zapłonie samoczynnym typu SW‑680............... 94

14.  Гутаревич Ю. Ф., Шуба Є. В. Вплив добавки водневмісного газу на склад паливоповітряної суміші бензинового двигуна.................... 100

15.  LEJDA Kazimierz, BALAWENDER Krzysztof, JAKUBOWSKI Mirosław, OCHAŁ Piotr. Badania identyfikacyjne silnika sb 3.1wyposażonego w układ recyrkulacji spalin..... 108

16.  Дмитриченко М.Ф., Білякович О.М., Савчук А.М., Туриця Ю.О., Міланенко О.А., Кущ О.І. Вплив контактного навантаження на мікротвердість приповерхневих шарів досліджуваних матеріалів. .............. 116

17.  LEJDA Kazimierz, SIEDLECKA Sylwia. Konkurencyjność przewozów międzynarodowych w transporcie drogowym w sektorze pocztowo-kurierskim................. 124

18.  Запорожець О. Інвентаризація природоохоронних проблем в авіаційному секторі  транспорту 130

19.  LIS Katarzyna, LEW Krzysztof, MĄDZIEL Maksymilian. Przegląd elektronicznych systemów poboru opłat drogowych w zestawieniu wybranych państw europejskich. 138

20.  Зюзюн В.І., Макаренко В.В. До екологічної оцінки системи поводження з відходами
на підприємстві....... 145

21.  LUBAS Janusz, WOŚ Paweł. Kształtowanie powłok PVD do zastosowań w ślizgowych węzłach ciernych silników spalinowych 153

22.  Лук’янова В.В. Оцінка якості природної води в р. Дніпро у м.Києві.. 160

23.  MĄDZIEL Maksymilian, SIEDLECKA Sylwia. Ocena oferty przewozowej Rzeszowskiej komunikacji
miejskiej
................... 168

24.  Матейчик В.П., Грищук О.К., Вайганг Г.О., Блажчук О.В. Дослідження впливу режимів руху транспортного потоку на рівень забруднення придорожнього середовища.............. 174

25.  MICHALSKI Jacek. Uszkadzalność  układów  autobusów  Mercedes-benz  Citaro  a  bezpieczeństwo  transportu  miejskiego................. 182

26.  Матейчик В.П., Цюман М.П. Формування структури інтелектуальної системи моніторингу
показників екологічної безпеки транспортних засобів на окремих етапах життєвого циклу
................................. 193

27.  MICHALSKI Jacek. Zmieny  wskaźników  odchyłek  uzębienia  i  chropowatości  powierzchni  po  wygładzaniu  ścierno-chemicznym  w  wygładzarce  pojemnikowej  wibracyjnej  kół  zębatych 
daszkowych
.............. 201

28.  Посвятенко Е.К., Аксьом П.А. Відновлення деталей засобів транспорту із аустенітних сталей.. 210

29.  Савін Ю.Х., Митко М.В. Методичні основи визначення доцільності створення виробничих підрозділів
з обслуговування та ремонту рухомого складу на підприємствах автомобільного транспорту.............. 222

30.  PYĆ Marcin, WOJEWODAPaweł. Proekologiczne  i  energooszczędne systemy szybkiego  ładowania
prądem  stałym  autobusów  elektrycznych i  hybrydowych
............ 228

31.  Сахно В.П., Поляков В.М., Сакно О.П., Лисий О.В. Дослідження ресурсу основних частин
автопоїздів та експертний аналіз причин зміни їх технічного стану..... 234

32.  SIEDLECKA Sylwia. Poprawa efektywnosci funkcjonowania procesów transportowych poprzez wdrażanie technologii telematycznych......... 243

33.  Сахно В.П., Корпач О.А. Визначення передаточних чисел трансмісії за умови мінімальної витрати палива при розгоні автомобіля............... 251

34.  SIEDLECKA Sylwia, MĄDZIEL Maksymilian. Zastosowanie czujników mems w motoryzacji. 257

35.  Сидорчук О.В., Левківський О.П., Ратушний Р.Т., Сидорчук Л.Л. Технічний сервіс виробництва: особливості державного регулювання............ 263

36.  TRZEPIECINSKI Tomasz. Finite element analysis of deep drawing of ddq auto-body steel sheet 271

37.  Тріфонов Д.М., Сирота О.В., Карев С.В., Добровольський О.С. Дослідження впливу підігріву повітря
на паливну економічність та емісію шкідливих речовин у двигуні з іскровим запалюванням.......... 278

38.  USTRZYCKI Adam,KUSZEWSKI Hubert, JAWORSKI Artur,LEJDA Kazimierz, WOŚ Paweł. Wspomagana komputerowo analiza brd, jako metoda poprawy jakości projektów infrastruktury drogowej................... 286

39.  Хмелевський М.О., Цюман Є.С. Особливості математичного моделювання процесів інвестування проектів будівництва автомобільних доріг 294

40.  ZIELIŃSKA Edyta. Kryteria kształtowania się składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych
w polsce
.................... 306

41.  Хрутьба В.О., Чуваєв П.І, Антоненко Т.В. Системний аналіз управління комунікаціями в проектах  поводження з відходами................ 312

42.  Хрутьба В. О., Лисак Р.С., Гайдай Н.В. Особливості впровадження систем екологічного
менеджменту підприємств спиртової галузі........................ 321

43.  Хрутьба В.О., Нікітченко Ю.С. Екологічна безпека при поводженні з відпрацьованими шинами транспортних засобів...................... 331

44.  Барабаш О.В., Виноградова Д.О. Екологічний моніторинг забруднення ґрунтів з використанням біологічних тест-об’єктів.................... 342

45.  Барабаш О.В., Титикало Я.А. Досвід впровадження системи екологічного менеджменту
підприємства........... 352

46.  Яковлєва А.В., Вовк О.О., Бойченко С.В. Перспективи виробництва та упровадження
альтернативних авіаційних палив в Україні та Польщі... 362