Вісник Національного транспортного університету, Випуск 35, 2016

 

1.      Антропченко А.К, Яковлєва А.В., Хрутьба В.О., Бойченко С.В. Порівняльна характеристика екологічних ризиків під час використання традиційних та альтернативних палив..................... 3

2.      BALAWENDER Krzysztof, JAWORSKI Artur, KUSZEWSKI Hubert, USTRZYCKI Adam. System sterowania generatora gazu wodorotlenowego (HHO).................. 13

3.      Бойченко С.В., Кондакова О.Г. Антидетонаційні властивості авіаційних бензинів і способи їх забезпечення....... 21

4.      BLACHA Justyna. Charakterystyka systemu zarządzania ruchem kolejowm ERTMS................ 28

5.      Бондар Н.М., Текучова Н.М. Мотивація персоналу на автотранспортному підприємстві....... 33

6.      CIECIŃSKA Barbara. Trwałość powłok lakierniczych na elementach konstrukcji narażonych
na korozję
............ 38

7.      Гутаревич Ю.Ф., Карев С.В., Шуба Є.В. Дослідження впливу добавки водневмісного газу на паливну економічність та екологічні показники двигуна з системою впорскування бензину та зворотнім зв'язком............... 44

8.      CUDAK Agnieszka. System bezpieczeństwa EDS w transporcie bagażu na lotniskach........ 52

9.      Дмитриченко М.Ф., Білякович О.М., Савчук А.М., Туриця Ю.О., Міланенко А.О. Оцінка ефективності мащення олив при дослідженні коефіцієнту тертя за умов частих пусків
та зупинок........... 58

10.  GIL Mateusz, LUBAS Janusz. Analiza kosztów zaopatrzenia przedsiębiorstwa transportowego
w części zamienne
63

11.  Запорожець О.І. Ризик як інструмент оцінки зон громадської безпеки навколо
злітно-посадкових смуг
..................... 71

12.  JAKUBOWSKI Mirosław. Projektowanie części w programie CATIA V5 z wykorzystaniem
inżynierii odwrotnej............. 79

13.  Зюзюн В.І. Системна модель управління екологічними ризиками в проектах............. 84

14.  LATAŁA Dawid. Zastosowanie techniki malowania proszkowego w przemyśle............ 93

15.  Левківський О.П., Ковальов М.Ф., Сопоцько Ю.О. Інформаційне забезпечення виробничих структур відновлення автомобільних деталей............... 98

16.  LEJDA Kazimierz, BALAWENDER Krzysztof, KONIECZNY Dariusz. Problemy techniczno-eksploatacyjne dwupaliwowego silnika o zapłonie iskrowym zasilanego benzyną i etanolem............ 103

17.  Лук’янченко О.Ю., Лук’янченко Ю.О. Методичні аспекти використання теплових акумуляторів для теплової підготовки автомобільних двигунів............ 110

18.  LEJDA Kazimierz, ZIELIŃSKA Edyta. Wymagania techniczno-prawne i ekologiczne myjni samochodowych 117

19.  Нікітченко Ю.С., Вайганг Г.О., Хрутьба Ю.С., Грабовська Т.М. Еколого–економічна ефективність транспортної логістики........... 126

20.  LITWIN Filip, LIS Katarzyna, LEW Krzysztof. Relacje między transportem a gospodarkąw
państwach Unii Europejskiej....... 136

21.  Матейчик В.П., Вайганг Г.О. Яновський В.В. Оцінка параметричного забруднення
придорожнього середовища міськими транспортними потоками........... 141

22.  MĄDZIEL Maksymilian. Charakterystyka wybranych procesów magazynowych.. 151

23.  Парасочка А.П., Вайганг Г.О., Хрутьба В.О. Особливості управління якістю
в проектах під час експлуатації доріг.................. 157

24.  MICHALSKI Jacek. Niezawodność i bezpieczeństwo autobusów komunikacji miejskiej Wrocławia.......... 167

25.  MICHALSKI Jacek. Charakterystyka eksploatacyjna transportu publicznego autobusowego
integrującego miasto Rzeszów i okolice
............... 179

26.  Савостін-Косяк Д.О. Сучасні форми організації підвищення кваліфікації працівників
автосервісу
...... 190

27.  SIEDLECKA Sylwia. Systemy transportowe w logistyce miejskiej............ 198

28.  Сахно В.П., Єфименко А.М. До вибору раціональних значень параметрів поперечної
жорсткості направляючого колісного модуля моделі візка на пневматичних шинах колісного транспортного засобу (аналог системи ALWEG)............ 204

29.  Тесленко І. О. Шляхи вдосконалення робочих органів універсальних землерийних машин............... 211

30.  ТЖЕПІЦІНСКІ Томаш. Розвиток сучасних високоміцних сталей, що використовуються
в конструкції автомобільних кузовів............... 219

31.  Тріфонов Д.М. Вплив підігріву повітря на впуску на паливну економічність та екологічні показники сучасного двигуна з іскровим запалюванням... 227

32.  WOJEWODA Paweł, WOŚ Paweł. Technika termowizyjna w diagnostyce środków transportu........... 234

33.  Філоненко О.Д. Математичне моделювання впливу водневмісного газу на показники двигуна
з іскровим запалюванням... 240

34.  ZIELIŃSKA Edyta. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce................ 245

35.  Шеремета А.Ю., Лук’янова В.В. Вплив мінерального живлення на пігментний склад
та оптичні характеристики рослин пшениці 252

36.  ZŁOMAŃCZUK Elżbieta. Wpływ obciążenia na własności statyczne łożyska ślizgowego
w olejowej pompie zębatej
............... 261