ВІСНИК Національного транспортного університету Випуск 1 (31), 2015

 

Бакуліч О.О., Дудник А.А. Експертне оцінювання рівня професіоналізму оператора
системи ВАДС............................................................................................................................... 3

Бакуліч О.О., Мусатенко О.В. Формування розподільчих систем постачань............................... 12

Бакуліч О.О., Олійник Р.В., Самойленко Є.С. Потенційна екологічна небезпека вуличних
каньйонів...................................................................................................................................... 18

Білоус А.Б., Півторак Г.В. Аналіз методів вибору контрольних точок маршруту
громадського транспорту для визначення моменту корекції розкладу руху.......................... 27

Бубела А.В., Полозенко О.П., Мельниченко О.І., Романюк Р.І. Дослідження обсягів
вантажопотоків на основі моделі забезпечення логістичного сервісу..................................... 37

Ващіліна О.В., Борщ О.І., Котенко К.Е., Ткаченко І.А. Скінчено-елементний моніторинг
конструкцій міжнародного виставкового центру...................................................................... 43

Височило О.М. Аналіз сутності загального менеджменту якості................................................... 50

Воркут Т.А., Дмитриченко А.М., Лущай Ю.В., Цимбал Н.М. Модель проектного управління
розвитком партнерств підприємств автомобільного транспорту в забезпеченні функції
технічного обслуговування та поточного ремонту................................................................... 57

Воркут Т.А., Цимбал Н.М., Чечет А.М. Управління внутрішньоорганізаційними ресурсами
в портфелях проектів із урахуванням невизначеності попиту.................................................. 67

Гавриленко О.В. Математичне моделювання удару твердого сферичного тіла
по поверхні порожнини у стисливій рідині................................................................................ 76

Гамеляк І.П., Волощук Д.В. Про необхідність встановлення розрахункових
характеристик зернистих сумішей для основ дорожніх одягів................................................ 86

Глазунов С.М. Торсіонні коливання глибоких бурильних колон у в'язкому рідкому середовищі 96

Глушакова О.В. Релаксаційні автоколивання крутіння глибоких бурильних колон.................... 102

Говорун А.Г., Мержиєвська Л.П., Куций П.В. Результати дорожніх випробувань
колісного транспортного засобу в умовах неусталених режимів руху................................. 111

Горбань А.В. Особливості розвитку та використання автопарку УРСР у 1950-х рр................... 118

Грищук О.К., Язвінська О.М., Ткаченко В.А. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна
система організації навчального процесу організації (ECTS)................................................. 126

Грисюк Ю.С., Лабута А.В. Дослідження моделей партнерства в проектах розвитку
транспортної галузі................................................................................................................... 136

Гуляєв В.І., Андрусенко О.М., Левківська Л.В. Мінімізація сил опору при осьовому русі
бурильної колони у криволінійній свердловині....................................................................... 145

Гужевська Л.А., Яцик В.І., Литвин О.О. Задача вибору митного складу як ланки
міжнародного ланцюга постачань............................................................................................ 153

Гутаревич Ю.Ф., Шуба Є.В. Використання добавки водневмісного газу до повітряного заряду
для покращення показників двигунів з карбюраторною системою живлення
в режимах холостого ходу........................................................................................................ 161

Данчук В.Д., Козак Л.С., Данчук М.В. Підприємницька діяльність в умовах нелінійного
характеру соціально-економічного розвитку суспільства...................................................... 166

Данчук В.Д., Лемешко Ю.С. , Лемешко Т.А. Управління якістю наукових проектів
в корпоративній інформаційній системі з самоорганізацією................................................... 176

Данчук В.Д., Лясковський В.П., Ткаченко В.А. Трикутник знань – рушійна сила
інноваційного розвитку............................................................................................................. 183

Дехтяр А.С. Несна здатність коробчатої тонкостінної конструкції............................................. 189

Дмитрієв М.М., Воркут Т.А., Марунич В.С., Вакарчук І.М., Харута В.С. Щодо інноваційних
рішень підвищення мобільності та транспортного обслуговування населення великих міст
у контексті Європейської програми CIVITAS 2020................................................................. 195 

Дмитриченко М.Ф., Білякович О.М., Савчук А.М., Туриця Ю.О., Кущ О.І., Педан О.Л. Дослідження впливу кінетики зміни фактичної площі контакту на адсорбційну активність компонентів
мастильного матеріалу............................................................................................................. 203

Дмитриченко М.Ф., Левківський О.П., Ткачук В.М., Барилович Л.П., Дулеба А.Д. Карбоборувння
деталей із низьковуглецевих сталей......................................................................................... 210

Дятчик Д.І., Покшевницька Т.В. Офіси трансферу технологій у ВНЗ України........................... 220

Єгоров С.О., Рудницький Є.А., Дятчик Д.І. Створення та впровадження системи трансферу
енерго- та ресурсозберігаючих технологій для розвитку дорожньо-транспортного

комплексу України.................................................................................................................... 225

Заєць Ю.О. Дифракція розривної хвилі на площині розділу двох анізотропних середовищ
з відмінними параметрами анізотропії..................................................................................... 230

Кабанов В.Г., Кравченко Т.І. Шляхи оптимізації інвестиційної діяльності організацій
туристичного бізнесу................................................................................................................ 237

Ковальчук О.П. Нелінійна динаміка трубопроводу з швидкісною течією рідини
при різних способах закріплення.............................................................................................. 242

Ковальчук О.П. Дослідження форм коливань моделі трубопровід-рідина з швидкісною
течією рідини при різних способах закріплення трубопроводу............................................. 246

Ковальчук С.О. Дослідження методологічної бази вибору оптимального постачальника ........ 250

Ковбасенко С.В., Сімоненко В.В. Моторні дослідження показників дизеля при роботі
на дизельному біопаливі........................................................................................................... 255

Косарчук В.В., Кульбовський І.І., Агарков О.В. Сучасні методи зміцнення і підвищення
зносостійкості пар тертя........................................................................................................... 263

Коцюк О.Я., Лужанська Н.О. Оптимізація кількості розподільчих складів
у логістичній системі ............................................................................................................... 269

Коцюк М.О. Дослідження процесу зберігання і реалізації швидкопсувної продукції................. 275

Красноштан О.М. Тактовий рух контрейлерних поїздів як основа розвитку мультимодальних
перевезень в Україні ................................................................................................................. 285

Кунда Н.Т., Кравчук Н.М. Геометричні конфігурації крос-докінгових складів........................... 294

Кутузов А.Є. Концепція програм розвитку автомобільних доріг державного
та місцевого значення регіону України.................................................................................... 300

Лановий О.Т. Визначення споживчої поведінки користувачів автомобільних доріг
загального користування........................................................................................................... 309

Лісовал А.А., Свистун Ю.А., Нижник М.Є. Ефективність заміщення основного газового
палива вуглекислим газом........................................................................................................ 317

Литвин О.В. Порівняльна характеристика існуючих систем організації контрейлерних
перевезень у світі....................................................................................................................... 324

Лоза І.А. Кінематичний аналіз поширення акустоелектричних хвиль у шаруватому
циліндрі з п’єзокерамічними шарами, поляризованими в осьовому напрямі........................ 333

Малиш М.І. Вплив температури на форму краю поглинання квантових точок ........ 342

Марчук О.В., Рассказов О.О., Гнєдаш С.В., Левківський С.А. Напружено-деформований
стан товстих циліндричних оболонок під дією локальних дотичних навантажень
за різних умов закріплення контура......................................................................................... 350

Матейчик В.П., Хрутьба В.О., Горідько Н.М. Статистичний аналіз результатів моніторингу
передумов впровадження проекту EcoBRU............................................................................. 358

Мельник Т.В., Посвятенко Н.І. Відновлення і захист поверхні труб насосно-компресорного
обладнання нафтогазодобувних свердловин........................................................................... 367

Мельниченко О.І., Кабанов В.Г., Цеков К.В. Безперервна освіта в контексті підвищення
конкурентоспроможності підприємства................................................................................... 372

Мельниченко О.І., Коцюк О.Я., Лисенко І.В., Дмитриченко А.М. Методика аналізу
міських пасажирських перевезень............................................................................................ 379

Мусійко В.Д. Фізико-математичне моделювання робочих процесів землерийних
машин безперервної дії ............................................................................................................ 385

Осіпа Л.В. Інноваційний підхід до формування алгоритмічної культури студентів
некомп’ютерного профілю навчання ....................................................................................... 395

Павлюк Д.О., Павлюк В.В., Павлюк В.В., Лебедєв О.С., Іващенко А.П., Шур’яков М.В.,
Шуляк І.С., Терещук В.П., Чаповський В.С., Клітченко Б.В.
Результати наукової
та дослідно-конструкторської роботи лабораторії автомобільних доріг
та аеродромів Національного транспортного університету................................................... 401

Пасічник А.М., Несторишен І.В., Лебідь І.Г., Клен О.М. Системний аналіз структури
української мережі автомобільних магістралей і рівня облаштування міжнародних
пунктів пропуску через митний кордон................................................................................... 415

Пелих В.Ю. Моделі альтернативних варіантів логістичних ланцюжків доставки вантажів........ 429

Петрик А.В. Математичне моделювання транспортного обслуговування агропромислових
вантажопотоків в спеціалізованих терміналах......................................................................... 435

Посвятенко Е.К., Аксьом П.А. Особливості обробки деталей засобів транспорту
із аустенітних сталей ................................................................................................................ 443

Прокудін Г.С., Дмитриченко А.М., Цимбал Н.М., Дудник О.С., Омаров Д.А. Застосування
сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні багатоетапних транспортних задач 450

Савченко Л.В., Дьяченко Ю.С., Величко А.В. Двоетапна схема перевезення твердих побутових
відходів міста
............................................................................................................................. 463

Сахно В.П., Корпач О.А. Визначення передаточних чисел трансмісії за умови мінімальної
витрати палива при усталеному русі автомобіля ................................................................... 469

Сахно В.П., Прогній П.Б. Розробка комп’ютерної моделі автопоїзда.......................................... 476

Сахно В.П., Тімков О.М., Поляков В.М., Босенко В.М., Мойся Д.Л. Експериментальні
дослідження автопоїзда з самоустановлювальною віссю напівпричепа................................ 483

Семенченко О.В. Методичні підходи щодо оцінки умов формування стану аварійності
на території столичного економічного району........................................................................ 494

Сохань В.В. Сітьові моделі оперативного управління проектами в дорожньому будівництві.... 499

Тарасенко О.М., Гуща О.О. Точки беззбитковості автобусних перевезень................................. 508

Хабутдинов Р.А. Управлінські парадигми на автотранспорті: техноемпірична
профітократія і інноваційна технократія.................................................................................. 513

Хабутдінов А.Р. Основи алгоритмічного управління автомобілем:
продуктивність-безпека-енергетична ефективність ................................................................ 519

Хабутдінов Р.А., Гальона I.І. Мотиваційний аналіз концептуальних преференцій
перевізника-покупця автомобіля малої вантажопідйомності за принципом життєвого циклу 525

Харута В.С. Методологія створення бази даних офісу управління проектами
та програмами міських пасажирських перевезень................................................................... 532

Хмельов І.В., Гусєв О.В. Метод оцінки транспортно-технологічної якості автопоїздів
з урахуванням еволюції їх конструктивних параметрів.......................................................... 539

Хом’як А.Я., Шкіт М.А. Особливості руху вантажного транспорту в транспортних вузлах..... 545

Худолій С.М., Мазурок П.С. Математичне моделювання стійкості вертикальних свердловин
до статичних навантажень при операції опресування............................................................. 554

Шевчук Л.В. Аналіз коливань кружляння бурильних колон на основі фрикційної моделі......... 561

Ширяєва С.В., Даньківська К.І. Основні складові мультимодальної транспортної мережі........ 568

Шлюнь Н.В. Комп’ютерне моделювання випинання бурильних колон в каналах
криволінійних свердловин........................................................................................................ 574

Шраменко Н.Ю. Методологія ефективної організації термінальної системи доставки
вантажів ..................................................................................................................................... 581

Шурупов В.О. Формування маршрутної мережі перевезень небезпечних вантажів       ……………..588