Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки»

Науковий журнал. Випуск 1 (51), 2022

 

1.                

Аль-Амморі А.Н., Іщенко Р.М., Верховецька І.М. Розрахунок балансу потужності електромобіля під час рівномірного руху

3

2.                

Бабич Л.М., Головатий В.В. Управління оборотними активами на сучасному підприємстві

11

3.                

Бакуліч О.О., Гребельник М.М., Самійленко Є.С. Управління екологічною безпекою мегаполісу

20

4.                

Баранов Г.Л., Комісаренко О.С. ,Парохненко Л.М., Войденко О.К. Аксіологічні основи науково-методичного апарату для інформаційно-керуючих засобів інтелектуальних транспортних систем

28

5.                

Білобрицька О.І., Куцман О.М. Скінченно-елементне моделювання напружено-деформованого стану конструкцій дорожнього одягу під дією транспортних навантажень

38

6.                

Вишенська О.В. Про існування інваріантного тора одного класу розривних динамічних систем

48

7.                

Воркут Т.А., Лущай Ю.В., Севост’янова А.В., Срібна Н.В., Харута В.С. Стратегічно-орієнтоване управління проєктами логістичного аутсорсингу в динамічному зовнішньому середовищі

55

8.                

Воронков О.А., Роговський І.Л. До питання ефективності роботи збирально-транспортного комплексу зернового збіжжя

74

9.                

Гавриленко О.В., Жданова О.Г., Назиров Р.Ш., Пархоменко Д.О., Шумейко О.А., Халус О.А. Визначення місткості стаціонарних резервуарів за результатами лазерного сканування

84

10.            

Галак І.І., Хрутьба Ю.С. Особливості формування та прийняття проєктних рішень в процесі управління реверсивними потоками в ланцюгах постачань

95

11.            

Годованюк П.Д. Закономірності формування продуктивності і пропускної здатності засобів обслуговування

103

12.            

Гончар М.О., Ніколаєнко В.А. Динамічний синтез мобільної землерийної машини безперервної дії з ланцюгово-балковим робочим органом

112

13.            

Горбунович І.В., Соловйов І.Л. Біфуркаційні стани наддовгих обертових стрижнів з центрувачами

121

14.            

Гуляєв В.І., Шлюнь Н.В. Оптимальне трасування траєкторій глибоких свердловин методами нелінійного програмування

127

15.            

Гульчак О.Д., Ткаченко І.О., Шапенко Є.М. Використання методів системного аналізу при дослідженні проблем інтелектуальних транспортних систем

134

16.            

Гурч Л.М. Проектування логістичних транспортних систем

141

17.            

Гутаревич Ю.Ф., Ричок С.О. Вплив способу реалізації комбінованого методу регулювання потужності двигуна з іскровим запалюванням на механічні втрати та паливну економічність

149

18.            

Данчук В.Д., Сватко В.В., Рудоман Н.В. Динамічна маршрутизація процесів доставки вантажів у містах на базі синергетичного підходу

159

19.            

Даценко Д.Р., Куницька О.М. Розташування міського розподільчого центру

172

20.            

Дем’янюк В.А. Аналіз процесу гальмування колісних транспортних засобів в умовах бортової нерівності гальмівних моментів

181

21.            

Дзюба О.П., Корчевська А.А., Шевченко А.Т. Аналіз впровадження інтелектуальних транспортних систем в європейських містах

193

22.            

Дмитриченко М.Ф., Богданов І.М. Аналіз змішаного мащення робочої поверхні лопаток в механізмах роторних компресорів

201

23.            

Дмитриченко М.Ф., Косенко М.І. Особливості змащувального процесу в умовах граничного мащення при лінійному контакті

209

24.            

Заєць Ю.О. Біфуркація фронтів розривних хвиль в пружному шарувато неоднорідному середовищі

215

25.            

Кирилюк В.С., Левчук О.І., Гавриленко В.В., Вітер М.Б. Математичне та комп’ютерне моделювання напруженого стану при переміщенні жорсткого кругового диску у п’єзоелектричному просторі

226

26.            

Кошарний О.М., Кошарний М.М. Підвищення паливної економічності тягача автомобіля за рахунок вибору оптимальної маси автопоїзда

234

27.            

Крупнов В.М. Методика моніторингу транспортної енергоефективності автомобілівдля міжміських вантажних перевезень

242

28.            

Лановий О.Т., Виговська І.А. Методи оцінки забезпечення умов безперервного, безпечного та зручного руху транспортних потоків автомобільними дорогами

248

29.            

Лебідь В.В., Мейш Ю.А., Майбородіна Н.В., Герасименко В.П. Застосування математичного моделювання до побудови лінійної багатофакторної моделі перевезень вантажів у міжнародному сполученні

260

30.            

Левківська Л.В., Гринчак І.І., Елаллак Д.М. Аналіз існуючих методів оцінки якості зчеплення між шарами дорожнього одягу

267

31.            

Малиш М.І., Куліш М.Р., Клочан А.Є. Віддалене керування транспортом

275

32.            

Марков О.Д., Січко О.Є. , Пархоменко О.О. Ресурси розвитку як фактор впровадження новітніх технологій

281

33.            

Мельниченко О.І., Ігнатенко О.С., Дмитриченко А.М. Управління ринком транспортних послуг для населення в містах України: організаційно-правовий аспект

289

34.            

Мусійко В.Д., Коваль А.Б., Мороз В.В., Варфоломєєв Ю.М. Визначення силового навантаження опорної лижі роторного робочого органа універсальної землерийної машини

297

35.            

Посвятенко Е.К., Головащук М.В.Умови експлуатації, причини і види зношування валів двигунів внутрішнього згоряння і підвищення їх зносостійкості і терміну служби

307

36.            

Посвятенко Н.І., Рибак І.П. Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей машин холодним пластичним деформуванням

314

37.            

Прокудін Г.С., Чупайленко О.А., Хоботня Т.Г., Гілевська К.Ю., Денис О.В. Логістичний підхід к організації незбалансованих вантажних перевезень на транспортних мережах

323

38.            

Рабош І.О., Кобзиста О.П. Дослідження екологічної обстановки навколо об’єктів автотранспортної інфраструктури

332

39.            

Сахно В.П., Корпач А.О., Корпач О.А. Моделювання руху автобуса на маршруті метробуса

341

40.            

Славінська О.С., Бубела А.В., Онищенко А.М., Усиченко О.Ю., Стьожка В.В. Удосконалення методу розрахунку параметрів поперечного дренажу мілкого закладання на автомобільних дорогах

352

41.            

Тріфонов Д.М., Сирота О.В., Шуба Є.В., Мержиєвська Л.П. Енергозабезпечення пуску холодного двигуна внутрішнього згорання з використанням термоелектричного генератора

363

42.            

Тютін В.М., Мороз В.В., Левківський С.А. Статистичний аналіз результатів експериментального дослідження планетарного редуктора з використанням методубутстреп

373

43.            

Червякова Т.І., Червякова В.В. Тенденції використання «великих даних» в бізнес-аналітиці підприємств в Україні

382

44.            

Федоренко І.О. Аналіз впливу маршрутних та експлуатаційних факторів на транспортну енергоефективність міських пасажирських перевезень

399

45.            

Хабутдінов Р.А. Методологія концептуального управління технологічно-сталимрозвитком на автотранспорті

408

46.            

Хрутьба В.О., Сорочинська О.Л., Соловйова Л.М., Самойленко І.В. Дослідження та аналіз методів зменшення негативного впливу залізничного транспорту на навколишнє природне середовище

416

47.            

Шевчук Л.В. Термопружні деформації асфальтобетонного шару на металевій плиті моста при зміні товщини асфальтобетону

423

48.            

Ширяєва С.В., Дяченко І.О. Застосування елементів інтелектуальних транспортних систем у перевезеннях вантажів

430